Lockheed kjøper Comsat

24 milliarder kroner legger Lockheed på bordet for å overta Comsat, selskapet som har hatt monopol på satellittdistribuerte telekomprodukter i USA.

Lockheed er mest kjent for sine forsvarskontrakter og utvikling av nye "hemmelige" fly for det amerikanske forsvaret. Selskapet produserer også satellitter og ønsker med kjøpet å satse sterkere også på å drive med satellitter. Comsat hevder at markedsandelen for selskapet innenfor overføring av tale- og data-signaler ligger på 21 prosent i verden, mens tilsvarende for kringkasting er 45 prosent.

I en pressemelding fra Lockheed heter det at Comsat skal utgjøre en del av selskapets nye datterselskap for satellittdistribusjon, som ble etablert sist måned. Årsaken er at det ligger mer penger i selve distribusjonen enn i produksjonen. Mens det å lage satellitter gir en margin på rundt 9 prosent, vil det å være tjenesteleverandør gi marginer på opptil 40 prosent.

Kjøpet skal finansieres ved salg av andre aksjer, samt emisjon, og det går i boks så snart amerikanske føderale myndigheter gir sitt ok.

Comsat er i dag USAs signatar for landets deltagelse i internasjonale satellittprosjekter som Inmarsat og Intelsat, men Comsats monopol på USA gjør at ingen av disse systemene distribueres til eller fra USA.

Til toppen