Løs tallproblem - vinn en kvart million dollar

EFF har kommet med en utfordring hvor målet er å finne primtall med særdeles mange siffer. Sjansen for å greie å løse oppgaven er forsvinnende liten.

EFF har kommet med en utfordring hvor målet er å finne primtall med særdeles mange siffer. Sjansen for å greie å løse oppgaven er forsvinnende liten.

Electronic Frontier Foundation har satt igang en konkurranse hvor premiene er på opptil en 250.000 dollar. Oppgaven som må utføres for å vinne hovedpremien, er å finne et primtall bestående av mer enn én milliard siffer.

For et enkelt menneske, er nok denne oppgaven rimelig håpløs. En matematiker ved Silicon Graphics har beregnet at det vil ta 62.000 år å finne det ønskede tallet. Men ved hjelp av 1,5 millioner PC-er knyttet til Internett skal oppgaven kunne knekkes på omtrent ett år.

Et primtall kan kun divideres med 1 og tallet selv. Eksempler på primtall er 2, 3, 5, 7, 11, 13, også videre. Primtall er blant annet en viktig bestanddel i systemer med sterk kryptering.

Målet med utfordringen er å fremme distribuert databehandling og å fremheve at det kan lønne seg å samarbeide i stedet for å konkurrere når det gjelder å løse kompliserte oppgaver.

- I det lange løp håper vi å kunne fostre et market for ubrukte klokkesykler, sier John Gilmore, en av grunnleggerne av EFF, til Wired News.

- Det er ingen grunn til at du ikke skulle kunne leie ut din datamaskin i alle de timene du ikke utnytter den fullt ut. Maskinen vil da kunne brukes til alt fra å beregne fremtidig aksjeutvikling til å spore spredningen av olje.

Til toppen