Lotus forbereder egen utviklingsarkitektur

Lotus har brukt Lotusphere-arrangementet i Berlin til å lufte noen av prinsippene for LiSA, en egen arkitektur for Internett-løsninger.

LiSA-prosjektet - Lotus Internet Solutions Architecture - kommer som en erkjennelse av den manglende balansen i Notes/Dominos utviklingsmiljø mellom funksjonalitet og struktur. Det er for mange muligheter, og for få hjelpemidler til å samkjøre dem.

Det uavhengige utviklingsselskapet IT Factory er blant dem som har prøvd å gjøre noe med dette, ved å tilby et objektorientert utviklingsmiljø for Notes/Domino og et bibliotek av gjenbrukbare komponenter.

Nå tar altså Lotus noe av denne skjeen i egen hånd. Det er grunn til å anta at LiSA er en medvirkende faktor til at forhandlingene på europeisk nivå om et mulig felles utviklingsverktøy mellom IT Factory og Lotus strandet for en tid tilbake. Nå vites ikke annet enn at disse forhandlingene er overført til toppnivå i USA.
Les mer om IT Factory:
IT Factory: Fortsatt uproblematisk forhold til Lotus (28. sept. 2000)
IT Factory gjør ASP-ere til skreddere (28. september 2000)

- Undersøkelser viser at det er mye overflødig kode i bedrifters [Domino-baserte] webapplikasjoner, sier Mark Holmes som har fått i oppgave å underrette pressen om LiSA. Orienteringen kommer i forbindelse med en større gjennomgang av Lotus' opplegg for "samarbeidende handel", der hensikten er å tilby IT-støtte til den menneskelige kontakt som går forut for store innkjøp mellom bedrifter.

IT Factorys David Brown brukte store ord da han ved en annen anledning på Lotusphere beskrev det samme overflødighetsfenomenet. Han viste til en storbedrift der Notes/Domino ble brukt nærmest overalt.

- Den eneste oversikten de hadde over dette, var at tallet på Notes-databaser var minst 30.000. Hvor mange applikasjoner de hadde, kunne de ikke en gang gjette seg til.

Poenget er at Notes gjør det er alt for enkelt å flikke på kode eller bygge nye applikasjoner på en måte som ikke ivaretar det helhetlige behovet for samspill og ytelse.

- Hensikten med LiSA er å sikre konsistens i alle bedriftens applikasjoner, og legge opp til en standard for en stabil og skalerbar infrastruktur for samarbeidende applikasjoner, sier Holmes. - Målet er at applikasjonene skal være integrerte, at kode skal kunne brukes igjen og igjen, og at det skal bli langt enklere og mindre ressurskrevende å vedlikeholde dem.

Holmes forteller om bedrifter der det er skrevet helt atskilte applikasjoner for kundehåndtering og ordremottak.

- Med LiSA skal man kunne sikre at gjenbrukbare moduler gjøres tilgjengelig for alle applikasjoner som trenger dem. LiSA omfatter redskap for utvikling og utlegg av applikasjoner. Vi ser på det som både verktøy, arkitektur og metodologi.

LiSA er ikke bare en plattform for nye Notes/Domino-applikasjoner. Hensynet til kundene innebærer at man må kunne la LiSA spre seg gjennom et miljø over tid.

- Vi tenker oss at bedriftene gjør sine applikasjoner LiSA-kompatible etter hvert som de oppgraderer dem. Da blir det mulig med en planmessig og gradvis overgang til LiSA over den tid man mener man vil trenge.

Les mer fra årets Lotusphere i Berlin:
Domino integrert mot Microsoft og WebSphere
Sett sammen din egen reisehåndbok
Fra papp til WAP på fire år
Lotus ser på mennesket i e-handelsprosessen
Microsoft ligger etter oss andre
Automatisk katalogisering av dokumenter med Raven
Lotus gjør norske bedrifter trådløse
Lotus holder stand og øker i Europa
Lotus lanserer selvoppdaterende kunnskapsportal
Til toppen