Lotus lanserer selvoppdaterende kunnskapsportal

Med lanseringe av kunnskapsportalen K-station har Lotus realisert noen av de løftene vi er blitt forespeilt gjennom kunnskapsteknologien Raven.

- En kunnskapsportal må kunne gjøre langt mer enn bare å gi tilgang til applikasjoner, sa Lotus' ansvarlige for kunnskapsteknologi, Cliff Reeves, under åpningen av Lotusphere 2000, et fire dagers arrangement i Berlin der Lotus samler partnere og kunder for å vise nye produkter og nye anvendelser.

K-station (kort for "knowledge station") kjøres likt enten i en Notes-klient eller i en nettleser. Den integrerer det meste av all teknologi Lotus har utviklet det siste tiåret, blant annet Sametime og Quickplace. Sametime er en applikasjon som holder seg ajour med hvordan alle medarbeidere kan kontaktes i øyeblikket og hvilke applikasjoner de arbeider med. Quickplace gjør det mulig å opprette på noen få minutter, nettsteder der arbeidsgrupper eller samarbeidende bedrifter kan utveksle dokumenter, nyheter av felles interesse og så videre.

- K-station er ment å bli bedriftens kunnskapssenter, et verktøy som alle medarbeidere skal kunne bruke til enhver tid for å finne fram til folk, steder og ressurser de trenger for å gjøre jobben sin, sa Reeves. "Folk, steder og ting" har vært et gjennomgangstema i Lotus' forklaringer på hva man mener med kunnskapsforvaltning de siste årene.

Portalen gis en hovedutforming av bedriften sentralt, og tilrettelegges personlig av hver enkelt medarbeider. Fra brukerens synspunkt, organiseres den ved å tilby tilgang til ulike "steder". Dette er alt fra det personlige stedet der du samler e-post og andre innkommende meldinger, avtalebok og lister over gjøremål, til tematiske samlinger av eksterne nettsteder - for eksempel for nødvendige nyheter - og steder for samarbeid internt og eksternt.

Hvert sted deles inn i "kunnskapsvinduer" som viser nettsteder, applikasjoner, diskusjonslister og liknende. Alle typer applikasjoner skal kunne vises i et kunnskapsvindu, også fra Lotus' konkurrenter som Microsoft og SAP, eller egenutviklede applikasjoner.

Et nøkkelelement i portalen er noe Lotus kaller "Raven Discovery and Knowledge Server". Dette er teknologi som kontinuerlig gjennomgår organisasjonens kunnskapsbase for å oppdatere en sentral oversikt over dokumenter, applikasjoner og personer. Dokumenter kartlegges i en selvautomatiserende struktur tilpasset kunnskapsteknologiens søkeverktøy. Personer oppdateres gjennom dokumentene og gjøremålene som de oppdaterer i systemet. Idéen er at folks nyervervede kunnskap alltid skal være tilgjengelig.

Denne "oppdagelsestjeneren" ble demonstrert, men blir ikke tilgjengelig før i begynnelsen av 2001.

Under demonstrasjonen la Lotus vekt på å vise hvordan verktøyet Sametime for øyeblikkelig kontakt kan brukes til noe annet enn "chat". Hver gang portalen viser en person, forteller fargen på en liten skive ved siden av navnet hvorvidt personen er tilgjengelig eller ikke. Lyser den grønt, klikker du på skiven og får vite hvordan vedkommende kan kontaktes. Du klikker på metoden du foretrekker - øyeblikksmeldinger direkte gjennom Sametime, e-post, WAP-telefon og så videre - og kontakten etableres.

Lotus ser for seg at organisasjoner integrerer dette med arbeidsflyt, slik at medarbeidere kan purre på prosesser der en kunde trenger fortgang i saksbehandling, og få for eksempel godkjent en ordre i rekordfart også dersom innkjøpssjefen bare kan nås per WAP - hun har selvfølgelig tilgang til kundehåndteringsapplikasjonen og andre sentrale verktøy over sin WAP-terminal.

Et annet interessant konvergens-hjelpemidldel Lotus mener bedrifter bør vurdere i bruken av K-station i e-handelsløsninger mot partnere, er knapper merket "live help" der medarbeidere straks kan få bildetelefonisk hjelp med et levende menneske.

- Dette er vår viktigste lansering siden Notes, sa Lotus' toppsjef Al Zollar.

Til toppen