Lotus sikter mot kompetansestyring

Lotus' toppsjef Jeff Papows åpnet selskapets årlige Lotusphere i Berlin med å kartlegge det neste strategiske trinnet etter at Notes/Domino har befestet sin stilling som plattform for tjenester og applikasjoner.

Lotus' toppsjef Jeff Papows åpnet selskapets årlige Lotusphere i Berlin med å kartlegge det neste strategiske trinnet etter at Notes/Domino har befestet sin stilling som plattform for tjenester og applikasjoner.

Strategien bærer navnet Lotus 2000. Lotus-ledelsen peker på den grunnleggende endringen selskapet har gjennomgått de siste sju til åtte årene, fra en leverandør av standardapplikasjoner til en leverandør av plattformer for samarbeid – les gruppevare – og for web-baserte tjenester. Fra gruppevare til web-baserte tjenester til kompetansestyring, presenteres nå som en logisk og strukturert strategi.

Papows og hans kolleger betrakter ikke tidligere trinn som avsluttede faser. Tvert imot: Trinnene ses på som den logiske veien for kundenes vekst, fra de enkleste samarbeidsverktøyene som e-post. Notes/Domino profileres som det man trenger for å utvikle seg i det tempo som passer kunden og hans marked best. Brukere av tradisjonelle og konkurrerende e-postsystemer utgjør målgruppen for en ny markedsføring fra Lotus. I første omgang kommer brukere av cc:Mail til å få svært gunstige tilbud om oppgradering til Notes.

- I 1998 har vi 32 millioner brukere av Domino og Notes verden over, sier Papows. – Vi kommer til å fortsette som markedsledere innen segmentet gruppevare. Fase to med web-baserte tjenester er Domino utfylt med eSuite, med tilgang til en rekke Java-applets [små applikasjoner - red. anm.] som gjør det mulig å utvikle interaktive tjenester. I fase tre vil vi levere løsninger for distribuert kunnskap og læring.

Kompetansestyring for Lotus springer ut av dokumenthåndteringen kjent fra Domino.doc, og vokser opp med Learning Space Server. Lotus-ledelsen er svært opptatt av de 58 milliarder dollar som hvert år går til intern opplæring i det globale næringslivet. Ideen om å tilby verktøy for dette markedet, er krumtappen i satsingen på kompetansestyring. Papows regner med at verktøydelen av markedet vil være verdt fire milliarder dollar, og tar sikte på å erobre brorparten av dette markedet.

En viktig utvidelse av den grunnleggende funksjonaliteten i Notes, går under merkelappen Sametime. Ideen her er at Notes også formidler kommunikasjon i sanntid. Den spesielle måten Notes løser dette på, er hentet fra et israelsk selskap som Lotus har kjøpt, inklusive patenter som Papows lover han skal sørge for å beholde rettighetene til. Men ideene er kjente: løpende oversikt over alle som er tilgjengelige over nettet, "chat", deling av applikasjoner, videofoni og så videre.

- Dette er ikke revolusjonerende egenskaper, sier Papows. - Men det er nyttig å få dem samlet under en felles plattform. Vi har prøvd dette internt og har erfart nytten ved å kombinere synkron og asynkron kommunikasjon.

Med flere tjenester i Notes, er det naturlig at selve Notes-klienten utvikles. For ett år siden ble Notes-klienten nedtonet. I Notes versjon 5 framstår den som en kombinert klient for både Notes og web, med muligheter til å gjengi og søke i en del andre formater. Den tradisjonelle "desktop" med sin firkantede database-ikoner er drastisk endret. Hovedfeltet framstår som en skreddersydd webside, mens tilgang til databaser og mapper med informasjon gis fra et loddrett felt til venstre i åpningsskjermbildet. Skreddersømmen tenkes tilrettelagt dels av lokale Notes-ansvarlige dels av brukeren selv, og innebærer blant annet at brukeren kan varsles direkte om nyheter fra en rekke ulike databaser og websider.

Til toppen