Lotus tidlig ute med beta til neste Notes

Lotus ønsker flest mulig tilbakemeldinger på neste versjon av Notes/Domino. Beta 1 av "Rnext" er gratis tilgjengelig - både klient, server og utviklingsverktøy.

Produktene er gjort klare for nedlasting fra Lotus' nettsted. Der finnes også en mengde dokumentasjon, fra tekniske håndbøker til animerte opplæringsprogrammer.

Klienten - Notes - er tilgjengelig for Mac og Windows. Serveren - Domino - kan fås for NT og Windows 2000 samt Linux og forskjellige Unix. Utviklingsverktøyet - Domino Designer - er bare tilgjengelig på Windows.

Lotus mener koden er tilstrekkelig kontrollert til at det er forsvarlig å teste den i et produksjonsmiljø.

Rnext skal gi betydelig bedre ytelse enn dagens R5. Klienten skal være mer brukervennlig og gi bedre verktøy for samarbeid. Systemet skal være lettere å drifte, og nye standarder skal være bedre integrert. Det skal være bedre håndtering av sikkerhet og replikering, samt av mobile klienter. For replikering og filoverføring er datakomprimeringen økt til forholdet to til én. På systemsiden skal det være mulig for en tjenestetilbyder å kjøre flere kunders systemer på én og samme Domino-server. XML er bedre integrert, med tanke på et mer åpent utviklingsmiljø.

Til toppen