Lucent har "banebrytende" brikke for UMTS

Lucent melder at deres Bell Labs har framstilt en prosessor som kan gi store fordeler for brukere og operatører av UMTS.

Prosessoren er av den typen som kalles codec, fordi den koder og dekoder strømmer av data og talesignaler. Det spesielle ved den er dels at den kombinerer tale og data i én og samme kanal samtidig som den tilfredsstiller UMTS-spesifikasjonen fra 3GPP (Third Generation Partnership Project), dels at den er utstyrt med spesielt effektive algoritmer, dels at den er spesielt nøysom med energi.


Lucent mener at brikken vil øke kapasiteten på utstyr på operatørsiden med 10 prosent, og sikre mobile terminaler langt bedre evne til å håndtere trådløs multimedia i hastigheter tilsvarende kablet bredbånd.


Et viktig poeng med brikken, offisielt beskrevet som en "Unified Turbo/Viterbi Channel Decoder", er at den avlaster hovedprosessoren i en klient eller en basestasjon på operatørsiden. Lucent vil selv bruke den i sine basestasjoner, og lisensiere den til produsenter av både selvstendige UMTS-terminaler, og terminaler nedfelt i PC-kort eller annet periferiutstyr.

Brikken er utviklet hovedsakelig av forskere fra Bell Laboratories i Australia, og realisert i silisium av utviklere i Frankrike, Storbritannia og USA. Den nedfelles i Lucents UMTS basestasjon Flexent OneBTS.

Til toppen