Lucent og Sun med felles meldingsplattform

Lucent og Sun annonserte mandag at de skal utvikle en forent meldingsformidlingsplattform. Denne skal kunne gi telefonoperatører og Internett-leverandører nye tjenester å tilby.

Ifølge Inter@ctive Week skal tjenesteleverandørene kunne tilby store mengder mennesker muligheten til å sende voicemail, e-post og faks gjennom hvilket som helst medium de måtte ønske.

Plattformen skal forene Suns operativsystem Solaris og Internet Mail Server med Lucents meldingsformidlingsplattform Octel, samt Bell Labs' tekst-til-tale-teknologi. Selskapene skal ifølge Inter@ctive Week samarbeide om å utvikle, markedsføre og selge den åpne, standardbaserte plattformen.

Typiske kunder ventes å være hjemmekontorer, mobile brukere og selskaper som outsourcer sin meldingshåndtering.

Formålet med dette prosjektet er å adressere tjenestetilbydere som ønsker å tilby forente meldingsformidlingstjenester, men som mangler systemer som er tilstrekkelig pålitelige og enkle å bruke i stor skala.

Til toppen