Lyser ut inntil to nye GSM 1800-lisenser

Samferdselsdepartementet har ennå ikke avklart om Telia mister den tredje GSM 1800-mobillisensen. Trolig kommer ikke den før ved slutten av måneden.

Telia kjøpte seg i juni opp til over 50 prosent i det norske mobilselskapet NetCom, noe som i realiteten betyr at selskapet sitter med to GSM 1800-lisenser. Både den NetCom disponerer, og den Telia fikk beholde etter tautrekning med Samferdselsdepartementet tidligere i vinter etter tildelingen som opprinnelig skjedde i 1997.

Det lar seg ikke gjøre og Samferdselsdepartementet avventer nå en henvendelse til Telia for denne GSM 1800-lisens skjebne.

- Vi venter på en avkaring på Telia vedrørende NetCom-kjøpet fra Næringsdepartementet som skal vurdere kjøpet etter ervervsloven. En avklaring er ventet i løpet av måneden, sier ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementets Post- og teleavdeling, Eva Hildrum.

- Telia kan bare ha en lisens. Og kjøper de en annen vil den ene falle tilbake til staten.

Hildrum sier at departementet ikke har gjort seg ferdig med vurderingen om det er grunnlag for å tildele en fjerde GSM-1800 mobillisens i tillegg til den mulig ledige lisensen etter Telia. Men sier at dersom Telia får kjøpe NetCom slik selskapet har gitt uttrykk for, så vil departementet lyse ut en eller to GSM-1800 mobillisenser.

- Får Telia nei blir det null eller en.

Direktør for finans- og forretningsutvikling i Enitel, Hellek Bråthen, sier til digi.no at departementet bør forhaste seg med utlysning av GSM-1800 mobillisenser.

- GSM 1800 er interessant som avlasting til UMTS-nett i tettbygde strøk. Men som egen tjeneste er GSM-1800 som NMT 450, en døende tjeneste.

Bråthen mener det er naturlig at en ser utlysning av GSM 1800-mobillisenser i sammenheng med hvem som får tildelt UMTS, slik at en ikke skaper svake operatører sammenlignet med Telenor og NetCom. - Departementet bør sondere terrenget med søkerne til UMTS-lisensene før tildeling av GSM-1800.

Til toppen