M2S: Gode måneder for e-lærere

Den norske avdelingen av e-læringsselskapet M2S har hatt en jevn framgang hittil i år. Det er tegnet fem store avtaler innen privat og offentlig sektor.

Omsetningen fra nyttår til ut september er 12,6 millioner kroner, mot 10,9 millioner i samme periode i fjor. Nå er det på kort tid tegnet fem store avtaler med til sammen over 9.000 lisenser, til over fem millioner kroner.

Unitor skal la Wit-systemet styre kompetanseutviklingen i Microsofts standardapplikasjoner. Skattedirektoratet, kunde siden 1997, har utvidet sin Wit-avtale til å gjelde alle 6.300 ansatte. Kværner og Bergen kommune har tegnet avtaler om Wit-basert opplæring i forbindelse med hjemme-PC-prosjekter.

For M2S-konsernet som helhet er tredje kvartal et stort framskritt i forhold til i fjor, med en økning fra 29,9 millioner kroner til 84,1 millioner. Fra 1. januar til 30. september er omsetningen 170,8 millioner kroner, nesten det dobbelt av fjorårets. Goodwillavskrivninger gir likevel et resultat på minus 57 millioner.

Mye av økningen i tredje kvartal skyldes kjøpet av den tidligere tyske konkurrenten Prokoda i juni. 65 prosent av tredje kvartals omsetning er i Tyskland. M2S halte nylig i land en kontrakt som gir selskapet hovedansvaret for e-læring innen Deutsche Post de neste fire årene. Verdien er beregnet til minst 170 millioner kroner.

M2S har etablert et produksjonsselskap i Irland med ansvar for all produksjon av PC-rettede opplæringssystemer.

Til toppen