Målbevisst annonsering med SMS-meldinger

Vesa-Matti Paananen er teknologisjef i nystartede finske Add2Phone. Han har begått en applikasjon som sender målbevisste annonser i form av SMS- eller WAP-meldinger.

Paananen orienterte om applikasjonen på arrangementet Partner Search in mCommerce - Finland, Norway and Beyond som digitoday.no arrangerte i går, og der etablerte og nye IT-aktører i Norge og Finland knyttet nye kontakter med hverandre.

Applikasjonen heter SMASH for "Smart Mobile Advertisement Server" og skal tas i bruk hos operatører og tilbydere av mobile tjenester. SMASH gjør det mulig å sende tilpassede annonser over SMS eller WAP på grunnlag av lagrede mottakerprofiler. Paananen kaller dette for "permission based mobile direct marketing". Han gir denne omskrivningen av Einsteins relasjon mellom energi og masse for å forklare at mobilitet (M) gir e-handel (ec for "electronic commerce") i andre potens:

- Poenget er at mobil markedsføring er en del av alle andre m-handelsløsninger som salg av varer og tjenester, banktjenester, finanstjenester, spilltjenester og så videre. SMASH er en nøkkelferdig løsning som operatører og tilbydere kan bruke både til selvdrevne kampanjer, og i tilknytning til andre tjenester.

Annonser kan sendes direkte til mottakeren dersom leveringsbetingelsene er oppfylt ("push"), eller de kan leveres når mottakeren selv ønsker det ("pull").

- SMASH består av en rekke komponenter, og er laget på en slik måte at det kan knyttes opp mot blant annet faktureringssystemer. De viktigste delene, ved siden av selve mekanismen som sender ut annonsene, er en database over tillatelser og profiler til mottakere, samt en komponent som rapporterer når en bestemt annonse er blitt levert til en bestemt mottaker.

SMASH er også forberedt på å ta lokaliseringsinformasjon med i betraktning. Det betyr at det kan brukes i løsninger der man ønsker at mottakeren skal få annonser for tjenester som er spesifikke for det stedet hun befinner seg på.

Selskapet Add2Phone ble etablert i februar i år. Foruten hovedkvarteret i Helsinki, er det etablert kontorer i Montreal, Boston og Frankfurt. Det er planer om ytterligere kontorer på USAs vestkyst og i Det fjerne østen.

- Vi er ikke et "dot com" selskap, men et "dot mobile" selskap, presiserer Paananen. - Vi har ekspertise fordelt på tre hovedområder: IT, marketing og telekom.

Til toppen