Mange bekker små holdt IT-indeksen

Til tross for at de store og tunge selskapene i IT-indeksen lå flatt eller falt tilbake, holdt indeksen posisjonen på 1504. Provida gav det største bidraget med en imponerende oppgang på 11 prosent.

Tandberg Datas avtale med Overland Data var den store nyheten i markedet torsdag. Den umiddelbare effekten var som ventet positiv. Så falt kursen tilbake etter som avtalen ble tygget på og funnet å være akkurat nok til å holde dagens nivå.

- Det er forsåvidt en god nyhet det her, men selskapet er jo allerede priset på sinnssyke multipler påpeker en analytiker overfor digi.no.

Overland-avtalen er forøvrig behørig dekket i tidligere saker som du finner i høyre marg.

De tunge aksjene i IT-indeksen lå flatt eller falt noe tilbake på torsdagen. Det også vanskelig å se hva som kan drive de større selskapene noe særlig høyere enn de rekordnivåene vi har sett etter at vinterdepresjonen (les: Asia) gav seg.

Vi nærmer oss nå påsken - noe som kan tenkes å trekke i retning av at enkelte investorer vil vurderer å sikre seg mot ubehagelige overraskelser i et tynt feriemarked. Det vil i så tilfelle vise seg i løpet av fredagen.

Etter påske går det ikke lang tid før resultatene etter første kvartal skal presenteres - noe som sikkert vil føre til at enkelte større investorer gjør grovkornede vurderinger av hvilke kortsiktige effekter resultatslippene vil få. Tradisjonelt har enkelte aksjer vært gjenstand for store svingninger i forkant av resultatfremleggelse. Dermed kan det bli en turbulent periode ut april og inn i mai måned, samtidig som et rentespøkelse kan tenkes å melde seg for fullt.

Den hyggeligste utviklingen torsdag, så vi i Provida. Administrerende direktør Jo Arnstad sier til digi.no at han ikke ser at det bør være informasjon om selskapet i markedet som tilsier noen spesiell reaksjon. De samme kommentarene finner vi i markedet. Årsaken til kursstigningen - som forøvrig skjedde på relativt lavt volum - ser dermed ut til å være en kombinasjon av økt likviditet og at flere mindre meglerhus (les: bankene), etter det vi lar oss fortelle, har jobbet med å forberede analyser som forventes å slippes etter påske.

Til toppen