Mangedobling av mobiltrafikken

Mobilselskapene opplevde en tredobling av mobiltrafikken fra 1998 til 1999. Mobiltrafikk til og fra utlandet økte med 9 ganger.

Ifølge nypubliserte tall fra Post og teletilsynet økte trafikken i mobilnettene fra 1998 til 1999 fra 757 millioner trafikkminutter til over 1,9 milliarder trafikkminutter. Veksten var sterkest i internasjonal trafikk som økte med ni ganger, mens samtaler til fra ett mobilnett til et annet doblet seg. Trafikk internt i de to mobilnettene i Norge, Telenor Mobil og NetCom, økte med nesten 70 prosent.

Men stadig fallende priser per minutt gjør at inntektene ikke vokser i samme tempo. Markedet for operatørene utgjorde 4,8 milliarder kroner i 1998, og økte med vel 700 millioner kroner til 5,5 milliarder kroner i 1999.

Veksten er sterkest innenfor GSM-trafikk, som også utgjør den største delen av operatørenes inntekter. GSM trafikken gav inntekter på 2,7 milliarder kroner i 1998 og 3,5 milliarder i 1999. Abonnementsinntektene utgjorde 1,6 milliarder kroner i 1998, og drøye 1,5 milliarder kroner i 1999, etter en svak nedgang. Trafikkinntektene til Telenor på de to NMT-mobilnettene utgjørde i 1999 nesten 200 millioner kroner, hvorav 82 millioner kroner på NMT 900, som skal legges ned ved utgangen av 2001.

Det er nå vel 2,8 millioner mobiltelefonbrukere i Norge.

Til toppen