MD-styret anbefaler fusjon

Styrene i Merkantildata ASA og Complet Holding Norge AS har vedtatt å anbefale fusjon mellom selskapene.

Merkantildata vil være overtakende part i fusjonen, som tidligere meldt.

Fusjonsvederlaget er nå avtalt til å være 716.607 aksjer pålydende NOK 5,- som tilsvarer NOK 121,9. Dette er en nedjustering fra opprinnelig vederlag som var på 813.825 aksjer til en verdi av NOK 130 millioner.

Da fusjonsplanenen ble kjent 28. august, uttalte konsernsjef i Merkantildata ASA - Tom Adolfsen - at "fusjonen er et viktig skritt på veien mot å bli Nordens ledende IT-selskap."

I lys av WM-Datas og Getronics' handler og ambisjoner vil det bli i hvert fall tre om dét beinet.

Endelig avgjørelse om fusjon vil skje på ekstraordinær generalforsamling i Merkantildata ASA i siste halvdel av november.

Til toppen