Mer bits og mindre prat neste år

Rett over årsskiftet er det ventet at det for første gang overføres mer data over det internasjonale telenettet enn vanlige telefonsamtaler.

Rett over årsskiftet er det ventet at det for første gang overføres mer data over det internasjonale telenettet enn vanlige telefonsamtaler.

En fersk analyse fra Giga Information Group i Cambridge, USA, sier at om tre år vil de tradisjonelle telefonsamtalene bare utgjøre 10 prosent av den internasjonale teletrafikken. Andre selskap i samme bransje tror datatrafikken vil øke enda mer slik at volumet for taletelefoni kommer ned i to prosent.

Dette betyr imidlertid ikke at folks taleflom har stanset opp. Folk snakker i gjennomsnitt 15 prosent mer på telefonen for hvert år som går.

Ifølge Gigas analyser vil samtalene stå for 160 milliarder minutter i år 2002, mens internasjonal dataoverføring vil stå for 1600 milliarder minutter. Giga venter at datatrafikken vil doble seg hvert år de neste tre årene. Mer radikale prognoser anslår en vekst på mellom 500 og 1000 prosent frem til år 2002.

Den eksplosive veksten i datatrafikken har allerede overgått samtaletrafikken i USA og over Atlanteren. I begynnelsen av neste år vil datatrafikken passere samtaletrafikken også over Stillehavet, viser analysen.

I den tredje verden øker tradisjonell telefonbruken langt raskere enn verdensgjennomsnittet. I 1998 steg den med rundt 20 prosent i Latin-Amerika, ifølge Giga. Afrika, Asia og Latin-Amerika har bare mindre deler av befolkningen direkte adgang til telefon og trafikkvolumet er foreløpig lite.

- Vi opplever et taktskifte. Internett og data tar nå over den internasjonale teletrafikken, sier administrerende direktør Mette Håkonsen i Teleglobe. Dette selskapet skal alene investere 40 milliarder kroner i teleinfrastruktur de neste fem årene.

Til toppen