Mer minne gir nytt liv til gamle bærbare

En undersøkelse fra tyske Frauenhofer IAO slår fast at mer minne gir nytt liv til gamle bærbare. Brukerne er fornøyde og bedriften sparer penger.

Undersøkelsen til Fraunhofer Institut Arbeitswirtschaft und Organisation er utført på oppdrag fra minneprodusenten Kingston Technology Inc. Kingston bruker undersøkelsen for å støtte opp om et av sine satsingsområder: minneoppgraderinger til bærbare PC-er.

Undersøkelsen gjelder profesjonelle brukere i ulike typer bedrifter av bærbare PC-er i den midtre og høyere prisklasse. I begge prisklasser ble både ett og to år gamle maskiner undersøkt. Oppgavene maskinene brukes til, er standardisert til 50 prosent kontorprogrammer, 25 prosent multimedia og 25 prosent avansert bruk, for eksempel databaser og utvikling. Operativsystemene er henholdsvis Windows 2000 og Windows 95. I materialet fra undersøkelsen står det ingenting om hvor store minneutvidelser det er snakk om. Erfaringer redaksjonen har fra annet hold kan tyde på at en dobling av det opprinnelige minnet kan være en typisk oppgradering.

Et uuttalt premiss for undersøkelsen er at kontinuerlig oppgradering av programvare fører over tid til en ubalanse mellom programvarens krav og maskinens ressurser.

Konklusjonene fra undersøkelsen er disse:

  • Å oppgradere bærbare PC-er med mer minne gir en stor ytelsesøkning
  • To år gamle bærbare PC-er kan i praksis ikke brukes til mer avanserte oppgaver med mindre man oppgraderer minnet
  • Brukerne opplever ingen ytelsesforskjell mellom en minneoppgradert ett år gammel bærbar og ny modell
  • Det er dyrere å eie en ny Windows 2000 bærbar enn en to år gammel oppgradert Windows 95 bærbar

Det siste er en svært interessant observasjon. Lavere eierkostnader er en viktig del av Microsofts argumentasjonen for å oppgradere til Windows 2000.

På maskiner i den øvre prisklassen gir en minneoppgradering mellom 40 prosent (kontorprogrammer) og 100 prosent (avansert bruk) bedre ytelse på to år gamle maskiner, og 28 prosent lavere eierkostnader enn en ny maskin. På ett år gamle maskiner i denne prisklassen øker ytelsen fra 20 prosent (avansert bruk) til 33 prosent (multimedia). I forhold til nye maskiner reduseres eierkostnadene med 14 prosent.

På to år gamle maskiner i den midtre prisklassen gir minneoppgradering fra 33 prosent til 67 prosent bedre ytelse, og 20 prosent reduksjon i eierkostnadene. På ett år gamle maskiner bedres ytelsen fra 40 prosent (kontorprogrammer) til 80 prosent (avansert bruk), og 25 lavere eierkostnader.

Til toppen