Mer redd for USA enn for Bondevik

Utviklingen ved Oslo Børs mandag var mer styrt av et fortsatt fall ved de amerikanske børsene, enn av Bondevik-regjeringens forslag til statsbudsjett.

Utviklingen ved Oslo Børs mandag var mer styrt av et fortsatt fall ved de amerikanske børsene, enn av Bondevik-regjeringens forslag til statsbudsjett.

For IT-selskapene var det én god nyhet i Statsbudsjettet; opsjonsbeskatningen endres. Selv med et tak på 300.000 kroner i latent gevinst på tildelingstidspunktet, bør ordningen være tilstrekkelig til at også børsnoterte IT-selskap har fått seg et godt virkemiddelet til å holde på de ansatte.

Budsjettforslaget ser forøvrig ikke ut til å hatt særlig effekt på børsens utvikling generelt eller IT-aksjene spesielt. Det skyldes at detaljene i budsjettforslaget er mindre interessant for markedet, enn hvorvidt man tror regjeringen overlever budsjettbehandlingen.

Den enkeltfaktoren som trolig ble tillagt største vekt mandag var morgenens kursfall på den japanske børsen. Det er ventet at konsekvensen i det amerikanske markedet kan være meget negativ når disse børsene åpner. Dette kan i sin tur trekke ned Oslo Børs i morgen, noe markedet tar hensyn til i dag.

Av selskapsspesifikke nyheter var det miniselskapet CAG det var knyttet litt spenning til. Aksjen ble suspendert fredag etter kraftig kursstigning på få dager. I dag ble det klart at selskapet har underskrevet en intensjonsavtale om salg av LAN International til Capstar Broadcasting Corp. for inntil 27 millioner dollar.

Markedet reagerte på nyheten ved å sende kursen opp med ti prosent.

Det er verdt å merke seg at 12 av de 27 millionene er avhengig av salg av LANIs produkter frem til neste sommer. Avtalen er også foreløpig en intensjonsavtale.

LANI har bidratt med store deler av CAGs tap i de første seks månedene av 1998.

Mandag sluttførte TTI Holdings salget av all virksomhet utenom Tecmar, selskapet som ble kjøpt kort tid før børsnoteringen av TTI i Oslo. Samtidig kunngjorde selskapet en videreførelse av OEM-avtalen med NCR på selskapets Travan-produkter.

Til toppen