Merkantildata nedskriver 5,3 milliarder

Etter en serie oppkjøp, satt Tom Adolfsen på seks milliarder i goodwill. I desember spådde digitoday.no en massiv avskrivning og fikk rett.

I forkant knyttet det seg enorm spenning til Merkantildata -tallene, blant annet fordi det gikk rykter om et stort oppkjøp, kanskje av det svenske Internett-konsulentselskapet Cell Network AB. Men Tom Adolfsen hadde andre ting han måtte rydde opp i før han kan gjøre noen nye oppkjøp. For etter handlerunden han gjorde på slutten av 90-tallet, sitter Merkantildata igjen med seks milliarder i goodwill samtidig som verdien av selskapet og dets konkurrenter har stupt.

digitoday.no spådde derfor i desember at Adolfsen ville måtte ta en massiv avskrivning i fjerdekvartalstallene og fikk rett. Da vi snakket med Tom Adolfsen i desember sa han at det var helt uaktuelt med nedskrivninger av goodwill. Nå har han og revisorene tydeligvis kommet på bedre tanker. Med et pennestrøk er 5,3 milliarder av goodwillen borte, og egenkapitalen til selskapet blir redusert.
Les hva digitoday.no skrev om goodwillen i Merkantildata i desember: Tom Adolfsen: - Uaktuelt med nedskrivninger
Goodwill-Games: Når kommer tapene?
Tilliten som blir borte

Tom Adolfsen kjører dermed fort og vondt-metoden i stedet for å tynge regnskapet med -250 millioner kroner de neste 20 årene slik regnskapsloven sier du kan.


Kvartalstallene viser at Merkantildata ellers er på bedringens vei:

Merkantildata tjener igjen penger på driften og hadde i 4. kvartal et positivt resultat fra driften på 100,9 millioner kroner. De to hoveddelene av selskapet, Ementor og Eterra stod for rundt halvparten hver. Omsetningen i fjerde kvartal var på 2,5 milliarder kroner, en svak vekst fra fjerde kvartal i 1999.

Årsresultatet for 2000 ender opp med en omsetning på 8,1 milliarder og et tap før skatt på 6 milliarder kroner.

Til toppen