Merkelige Merkantildata

Fall i Merkantildata-aksjen holdt igjen for en ellers hyggelig dag for IT-indeksen mandag. Sammenlignet med øvrig nordiske totalleverandører er Merkantildata nå merkelig billig.

Utviklingen på Oslo Børs pekte oppover i det turbulente markedet mandag, og da handelen stengte var totalindeksen opp 3,4 prosent til 984,3 poeng. Også IT-selskapene hadde medvind, men oppgangen var mer beskjeden enn for det øvrige markedet. Til slutt endte IT-indeksen opp 1,7 prosent til 1017,4 poeng.

Årsaken til den beskjedne utviklingen i IT-indeksen mandag skyldtes i stor grad fortsatt nedgang i Merkantildata som veier svært tungt i den SMB-dominerte indeksen. En artikkel i Dagens Næringsliv, der den ellers så optimistiske Tom Adolfsen kom med mer nøkterne uttalelser om selskapets fremtidsutsikter i ly av den økonomiske situasjonen, må ta på seg mye av skylden for fallet.

Selskapets ledelse stiller seg imidlertid uforstående til det sterke kursfallet.

- Med den informasjonen som er tilgjengelig i markedet, og på bakgrunn av hva vi har diskutert med analytikere og investorer etter resultatpresentasjonen, kan jeg ikke se hvorfor kursen skal falle relativt til sammenlignbare selskap, sier finansdirektør Espen Wollebekk til digi.no. Han legger til at enkeltaktører har hatt merkelig stor påvirkning på kursbildet den siste tiden.

Hva gjelder oppgjøret for Dana Data kan Tom Adolfsens uttalelser til Dagens Næringsliv tolkes dithen at selskapet har en viss fleksibilitet i valg av oppgjørsform. Hovedpoenget synes å være at Merkantildata kan velge andre løsninger enn et rent oppgjør i nye aksjer som gis til Tele Danmark. Alternativene varierer trolig fra et rent kontantoppgjør (som vil gi en goodwill-post i regnskapet) til mer kreative løsninger (for eksempel en kombinasjon av kontanter og et konvertibelt lån) som sikrer Tele Danmark en pris i samsvar med den avtalte prisen, men som ikke vanner ut eksisterende aksjonærer.

Med dagens fall på 5,2 prosent til 64 kroner utpeker Merkantildata seg som svært billig sammenlignet med sin hovedkonkurrent WM-data.

- Jeg har lagt inn en vekst på 16 prosent for Merkantildata og 20 for WM-Data, som er svært konservativt for Merkantildata. Price / Earnings for 1999 for de to selskapene bli da hhv 15 og 34, sier en analytiker til digi.no.

Flere av de mest volatile aksjene fikk solid oppgang mandag. PC-Systemer endte opp 12,5 prosent til 18 kroner etter at selskapet meldte om en rekke nye produkter basert på Eidsvoll-komponentene. Like etter fulgte Tandberg Data, som var opp 11,8 prosent til 19 kroner. Stort utslag i indeksen gjorde også Netcom, som etter betydelig konsolideringsaktivitet i europeisk telekomsektor endte opp 2,6 prosent til 197 kroner.

Til toppen