Merril Lynch: Svak vekst for IT i 2002

Merril Lynch har undersøkt IT-budsjettene til 65 store selskaper i USA og Europa. Veksten i 2002 blir på beskjedne 4,6 prosent, og alle legger opp til å spare.

Undersøkelsen gjelder et utvalg "Fortune 500" selskaper, 50 i USA og 15 i Europa, der Merril Lynch har undersøkt budsjettene til IT-sjefene. Smalhans for IT-sektoren blir altså ikke begrenset til PC-leverandørene.

Fra 1999 til 2000 økte IT-budsjettene med 12 prosent, preget av årtusenskiftet og dotcom-entusiasmen. Fra 2000 til 2001 er økningen nede i 2,6 prosent. Fra 2001 til 2002 er den foreløpig anslått til 4,6 prosent. IT-sjefene sier de forventer å holde tilbake investeringene i hvert fall til andre kvartal neste år. 40 prosent av dem sier de er forespeilt kutt i neste års budsjett. Halvparten sier de er pålagt av sine økonomisjefer å holde innkjøp under det nivået budsjettene formelt skulle tilsi. Noe liknende er ikke registrert de siste ti årene, sier representanter for Merril Lynch til amerikanske medier.


Analytikerne venter fokus på kostnadsbesparende tiltak i tiden framover, og at selv lønnsomme og nødvendige investeringer i lagringsnettverk og applikasjoner for kundepleie vil bli utsatt. Det er svært lite aktuelt å bruke penger på PC-er og ytterligere service.

Merril Lynch mener det er uklart hvordan dette vil slå ut i forhold til ledende IT-aktører. De undersøkte selskapene ble bedt om å fortelle hvilke leverandører har henholdsvis mest å vinne og mest å tape på den nåværende budsjettutviklingen. IBM kom øverst på begge listene, noe som tilskreves usikkerheten omkring service-sektoren. Ellers mener analytikerne at Microsoft og Dell kommer best ut, mens Hewlett-Packard vil tape mest. Det virker paradoksalt, siden det jevnt over er enighet om at selskaper beholder sine PC-er lenger enn før, og at svært få synes lystne på å oppgradere til verken Office XP eller Windows XP.

Til toppen