Microsoft avsanner nytt rykte om Office for Linux

I en e-post til BetaNews avviser Microsoft påstanden på WinInfo om at det arbeides med en Linux-utgave av kontorpakken Office.

I forrige uke henviste nettstedet WinInfo til en sikker kilde som påstod at Mainsoft samarbeider med Microsoft om å lage en utgave av Office for Linux.

Mainsoft er et amerikansk selskap med franske røtter og en egen forsknings- og utviklingsavdeling i Israel. Hovedproduktet er verktøyet MainWin for å overføre applikasjoner fra Windows til ulike varianter av Unix. MainWin er for eksempel brukt til å lage Unix-utgaver av Internet Explorer og Windows Media Player. Mainsoft undertegnet for to år siden en avtale med Microsoft som garanterer selskapet tilgang til Windows kildekode ut 2001.

WinInfos kilde var en av Mainsofts medarbeidere i Israel, og nettstedets journalist var sikker i sin sak.

Microsoft sendte dagen etter en e-postmelding til det rivaliserende nettstedet BetaNews og avviste nyheten kategorisk. Meldingen hadde denne drepende beskrivelsen av operativsystemet: "Linux tilbyr ikke... den nødvendige infrastrukturen for en produktivitetssuite som Office, og vi føler ikke at nivået på operativsystemets tjenester er modent nok til å tilby en Office-utgave som kan møte kundenes forventninger." Meldingen la til at man alltid vurderer markedet, og baserer utviklingsarbeidet på uttrykte behov fra kundene - altså ingen avvisning for all framtid.

En Office-utgave av Linux kan være et tveegget sverd for en samlet Microsoft, siden Office for Linux kan være det mange vil ha før de kutter ut Windows. Men skulle oppsplittingen gjennomføres, vil Office for Linux være et naturlig valg for den delen av Microsoft som blir sittende med applikasjonene.

Les mer om Office 2000:


Microsoft krever høye leiepriser for Office
Sun deler ut gratis "norsk" Office-kopi
Office 2000-fiks trenger selv reparasjon
Microsoft-slendrian rammer Office-brukere

Til toppen