Microsoft-datter dømt for tyveri av åndsverk

I september 2001 ble Microsoft-datteren Softimage dømt til å betale en erstatning på tre millioner franske francs for tyveri av åndsverk.

I september 2001 ble Microsoft-datteren Softimage dømt til å betale en erstatning på tre millioner franske francs for tyveri av åndsverk.

Dommen ble avsagt 27. september i fjor av en domstol i Nanterre utenfor Paris, og ble etter hvert offentliggjort i sin helhet på Frankrikes online-arkiv over dommer, LEGALnet. Den ble omtalt i en artikkel i den franske IDG-publikasjonen Le Monde Informatique 30. november, men gikk ellers upåaktet hen, også av IDGs øvrige publikasjoner, helt til Newsforge.com gjenoppdaget den i går, nærmest ved en tilfeldighet.

Historien går tilbake til slutten av 1980-tallet, da to medarbeidere i det franske programvarehuset Syn'x Relief, Raymond Perrin og Isabelle Cuadros, utarbeidet applikasjonen Character, et hjelpemiddel for animering i 3D. I 1992 fatter det nordamerikanske Softimage interesse for Character, og inngår en samarbeidsavtale med Syn'x om å integrere Character i Softimage-applikasjonen Creative Environment.

Den fullstendige integreringen blir stadig utsatt. Tidlig i 1994 står Syn'x overfor et krav om å gi fra seg alle rettigheter til Character dersom integreringen skal gjennomføres. Syn'x avviser kravet.

I februar 1994 blir Softimage kjøpt av Microsoft, uten at dette bedrer forholdet til Syn'x. I mars året etter går samarbeidsavtalen mellom Syn'x og Softimage ut på dato og fornyes ikke. Softimage garanterer skriftlig at den nye versjonen av Creative Environment er ribbet for alt som Syn'x har bidratt med. Syn'x undersøker varen til Softimage, og finner ut at det umulig kan stemme.

Syn'x går rettens vei, og den franske varianten av namsretten gjør to beslag hos Softimage, høsten 1995 og våren 1996. I september 1997 er saken oppe hos domstolen i Nanterre - Tribunal de commerce de Nanterre - for første gang. Utviklerne Raymond Perrin og Isabelle Cuadros ber om å betraktes som part i saken, siden Syn'x er på konkursens rand. De ber også om at Microsoft gjøres til selvstendig part i saken. Domstolen innvilger det første kravet, men avslår det andre, og vedtar dessuten å kreve en gjennomgang av forholdet ved en uavhengig ekspert.

Rapporten til den uavhengige eksperten Yves Cailleau foreligger 20. september 2000, og partene presenterer nye krav. Perrin og Cuadros krever 130 millioner francs i erstatning, mens Softimage avviser å ha gjort noe galt overhodet.

Den endelige dommen foreligger 27. september 2001. Softimage kjennes skyldig i forfalskning, siden det beviselig har innlemmet kode fra Character i sitt produkt Creative Environment. Domstolen avviser imidlertid å etterkomme erstatningskravet på 130 millioner francs - Syn'x' opprinnelige krav fra 1997 var på 20 millioner francs. Den peker på at Perrin har mottatt minst 180.000 dollar fra Softimage i året fram til mars 1995, og at det virkelige originale bidraget fra Perrin og Cuadros er langt mindre omfattende enn de vil ha det til. Erstatningsbeløpet fastsettes til tre millioner francs, tilsvarende omkring halvparten av det Softimage ville ha betalt over en tre års periode ifølge samarbeidsavtalen. På den andre siden, får ikke Softimage medhold på noe punkt.

Newsforge.com legger til at Microsoft følte Softimage som en belastning, og fikk Avid til å ta over selskapet. Microsoft har en mindretallsandel i Avid som i dag eier og selger produktet Softimage 3D, et nytt navn på Creative Environment.

Saken er oppsiktsvekkende av særlig to grunner. For det første fordi den viser at Microsoft, trass i et stort engasjement for å forsvare sitt eget åndsverk, ikke går av veien for urettmessig å bruke andres når selskapet finner det for godt. For det andre saken av en eller annen grunn ikke er blitt nevnt i engelskspråklige medier før nå, noe heller ikke Newsforge har noen tilfredsstillende forklaring på.

Til toppen