Microsoft er i praksis frifunnet

Akkurat nå ligger Bill Gates og Steve Ballmer og sover ut bakrusen. Er det noe tak i dem, ble det mye champange i går.

Microsoft-sjefene bør ha feiret at Høyesterett sa nei til å ta monopolsaken direkte uten at den går gjennom den vanlige rekken av underdomstoler og appeller. Høyesterett nekter å ta i Microsoft-saken

Dette betyr minst to års utsettelse for en endelig dom i Høyesterett. I tillegg sender gårsdages beslutning et tungt signal om hvor alvorlig Høyesterett mener Microsoft skader konkurransen. Hadde de ment alvor, hadde de tatt saken med en gang for å begrense skadene.

Bedt om å tippe, tror jeg gårdagens avgjørelse i praksis betyr en frifinnelse. Rettsaken er ikke over, men det er så kraftig redusert at Gates og Ballmer kan sove trygt om natten, for en oppdeling av selskapet synes lite sannsynlig. Det er mulig Microsoft en gang i fremtiden blir dømt til for eksempel å koble Internet Explorer fra Windows, men det er raskt gjort.

Årsaken til at selskapet trolig er frifunnet er at tiden arbeider for Microsoft. For det amerikanske rettsapparatet maler langsomt. Det vil ta to år før rettssaken kommer til Høyesterett og da vil mange ting enten være kledd i mose eller være totalt endret.

Det viktigste er at rettssaken åpnet høsten 1998. Informasjon, anklager og vitneutsagn som ble samlet inn i løpet av 1998 vil være fire år gamle når Høyesterett setter i gang. Den ferskeste informasjonen som ble tatt med stammer fra årsskifte 1999/2000. Les sak fra høsten 1997: Departementet gransker Microsoft

Tiden tærer også på tålmodighet og handlevilje. Microsoft kjemper for livet med nebb og klør, men vitner, delstater og Microsoft-konkurrenter som ikke har så mye på spill vil - over tid - miste noe av interessen. Også publikum vil glemme saken. Bare faktoren at folk bytter jobb (hovedanklager hos Justisdepartementet sluttet i forrige uke) gjør det vanskeligere å holde koken i en så lang rettssak.

En like viktig faktor til at Microsoft kan slippe helskinnet unna er at markedet er i kraftig endring. Microsoft og Intel fikk enorm oppmerksomhet på 90-tallet, men nå er PC-en på hell og Microsoft ligger bakpå innen en rekke felter på Internett.

Fremveksten av mobil databehandling og enklere datamaskiner uten Windows vil undergrave Microsofts markedsmakt og dermed rettssaken.

Rettssaken og trusselen om deling er likevel ikke bortkastet. Sammen med markedsendringene har rettssaken presset Microsoft til endringer og blant annet påvirket selskapet til å love en større åpning mot andre plattformer. Den vil også begrense hva selskapet kan foreta seg fremover i forhold til Windows, Internett og Office.

;