Microsoft-fiendtlig demo kræsjet i retten

Microsofts advokat forlangte at professor Edward Felten skulle demonstrere i retten sitt program som fjerner Internet Explorer fra Windows 98. Men maskinen professoren fikk av advokaten hadde flere nettlesere på disken.

Microsofts advokat forlangte at professor Edward Felten skulle demonstrere i retten sitt program som fjerner Internet Explorer fra Windows 98. Men maskinen professoren fikk av advokaten hadde flere nettlesere på disken.

IT-professor Edward Felten fra Princeton University er den siste av myndighetens tre vitner i den avsluttende delen av monopolsaken mot Microsoft. Siden rettssaken tok til igjen 1. juni har økonomiprofessor Franklin Fisher fra MIT og IBM-direktør Garry Norris forklart seg. Fisher forklarte hvorfor Microsoft må betraktes som et ulovlig oppstått monopol, mens Norris fortalte om hvorfor forholdet mellom Microsoft og IBM syrnet midt på 1990-tallet. (Se tidligere artikler på digi.no.)

Felten vitnet også i rettssakens første fase. Han har laget et program som rensker Internet Explorer helt ut av Windows 98. Oppgaven hans for myndighetene er å slå fast at Microsofts grep med å integrere Windows 98 og Internet Explorer ikke er teknologisk motivert, men markedsmessig. Utrenskningsprogrammet har vært demonstrert, og virker - på "rene" Windows 98-maskiner.

Microsofts poeng er at Feltens program ikke fjerner alle komponentene i Internet Explorer, men bare skjuler dem for brukeren. Advokat Steve Holley forlangte at Felten skulle demonstrere programmet, og leverte vitnet en bærbar PC.

Felten pekte på at PC-en var fullastet med programvare, blant annet flere utvidede nettlesere som bygger på Internet Explorer, og at han bare hadde testet sitt program på PC-er med standard Windows 98-installasjon uten ytterligere programvare. Følgelig kunne han ikke gå god for hvordan avinstalleringen ville virke.

Demonstrasjonen ble gjennomført mot Feltens protest, og feilet. Et annet eksemplar av Internet Explorer viste seg på skjermen.

Felten holdt fast ved at hans program demonstrerer poenget, at det ikke er noen teknologisk nødvendighet å integrere nettleser og operativsystem. Han har fått til dette på rene PC-er, som deretter oppfører seg helt normalt, bortsett fra at de ikke har noen nettleserapplikasjon.

Felten viste også til et annet program han har laget, som reinstallerer den avinstallerte nettleseren. Han sa at Internet Explorer må betraktes som en applikasjon på linje med mange andre, og at Microsoft selv bekreftet dette da nettleseren ble oppgradert til versjon 5 få måneder etter lanseringen av Windows 98 - og attpåtil lar seg kjøre under Windows 95. Hvor ofte treffer man på oppgraderinger av et operativsystem (siden Microsoft påstår at Internet Explorer er en integrert del av operativsystemet Windows 98) som uten videre lar seg kjøre på forrige versjon av operativsystemet?

Før demonstrasjonen spurte dommeren Felten om det kunne være sikkerhetsfordeler knyttet til det å kunne tilby visse medarbeidere nettleserfrie PC-er. Felten bekreftet at det ville minske risikoen forbundet med at uerfarne brukere ellers kunne fått fra adgang til Internett, og blant annet motta skadelige virus.

Microsofts mottrekk til dette var å peke på at en enda sikrere løsning er å la være å kople PC-en til Internett.

Til toppen