Microsoft forventer ingen tap

I sin kvartalsvise finansrapport til myndighetene skriver Microsoft at de ikke forventer å tape penger på de juridiske utfordringene selskapet står overfor.

I rubrikken for uforutsette utgifter ("contingencies") gjør Microsoft rede for utfordringene fra Sun og Justisdepartementet, og konkluderer slik:

- Ledelsen er på det nåværende tidspunkt av den oppfatning at beslutninger i disse sakene ikke vil få noen negativ materiell innvirkning på selskapets finansielle stilling, eller dets operative resultat.

Microsoft begrunner dette med at man ikke har gjort noe galt.

Til toppen