Microsoft gir etter for kraftig EU-press

EU-kommisjonen har tvunget Microsoft til å endre kontrakter inngått med to europeiske kabelselskaper. Selskapet protesterer, men gir seg uten rettslig kamp.

Det dreier seg om teknologiavtaler Microsoft har inngått med henholdsvis UPC og britiske NTL, to av Europas største kabelselskaper.

Microsoft har eierandeler i begge, seks prosent i UPC og tre prosent i NTL. Avtalene forutsatte at det skulle opprettes egne teknologiråd i hvert selskap, der ingen andre leverandører av programvare til Internett-bokser enn Microsoft skulle være representert. EU-kommisjonen mente at dette kunne gi Microsoft utilbørlig innflytelse i kabelselskapenes teknologivalg, og at kontraktene følgelig var i strid med konkurranselovgivningen i EU.

Microsoft bestrider denne tolkningen, og hevder at rådene skulle være diskusjonsfora uten mandat til å anbefale bestemte valg. Selskapet gikk likevel med på endringene som EU foreslo. Teknologirådet er avskaffet helt i NTL, mens det i UPC er utvidet til også å omfatte Microsofts konkurrenter.

EU-kommisjonen kunngjorde dette onsdag, og sa seg tilfreds med løsningen. Det går fram av meldingen at EU har etterforsket forholdet mellom Microsoft og kabelselskapene i ti måneder. Erklæringen har ingen kommentarer til Microsofts eierandel i kabelselskapene.

EU fortsetter å etterforske Microsoft på mistanke om mulig brudd på konkurranselovgivningen i forbindelse med Windows 2000 og servermarkedet.

Til toppen