Microsoft inn i Qwest

Microsoft investerer 200 millioner dollar i det raskt voksende telekomselskap Qwest.

Microsoft kjøper Qwest-aksjer til 45 dollar stykket. Gjennom oppkjøpet håper Microsoft og Qwest at de sammen kan gjøre penger på å tilby høyhastighetsnettjenester mot bedriftsmarkedet.

Qwest har uttalt at det ikke ser på nettverksbygging som spesielt lønnsomt, selv om selskapet legger sin egen infrastruktur (mer om dette i egen sak). Hovedforretningsidéen er å bruke nettet til å selge avanserte tjenester.

Samarbeidet mellom Microsoft og Qwest går ut på å bygge tjenester på en kombinasjon av Windows NT-baserte tjenere og Qwests IP-baserte fiberoptiske nett. Med et spesielt forhold til Microsoft regner Qwest med å kunne tilby web-baserte applikasjoner opptil 12 måneder tidligere enn opprinnelig planlagt.

Qwest ser for seg en oppstart i annet kvartal 1999, og 150 millioner dollar i omsetning de første to årene, med hovedtyngden i 2000. Målgrupper er kommersiell virksomhet i alle størrelser. De forespeiles et høyhastighetsnett som vil kunne gjøre maksimal bruk av ressurser i nettet, redusere kostnader og generere nye inntektskilder. Tjenester som tilbys vil være webhotell, elektronisk handel, programvaretjenester og virtuelle private nett.

Til toppen