Microsoft innsmigrer seg hos dommeren

Microsoft har offentliggjort en rapport om hvordan forliket med USAs justisdepartement etterkommes, antakelig for å vise dommeren at de er blitt snille.

Forliket mellom Microsoft og USAs justisdepartementet i den store monopolsaken som har versert de siste årene, er ennå ikke formelt gyldig, siden det ikke er godkjent av dommeren. Sakens dommer, Colleen Kollar-Kotelly, ventes når som helst å offentliggjøre en beslutning, etter å ha ruget i hele sommer. Tidlig i juli frikjente hun Microsoft og justisdepartementet for mistanken om at forliket bygger på ukjente underhåndsavtaler mellom de to.

Les også

Dommer Kollar-Kotelly kan bare godkjenne forliket dersom hun er overbevist om at den er i det offentliges interesse. Hun må også komme med en kjennelse vedrørende det utvidede søksmålet fra ni delstater som nektet å slutte seg til forliket.

Mens dommer forbereder sin kjennelse, har Microsoft erklært at det vil rette seg etter alle forliksbetingelsene som om det var formelt godkjent. Den sju sider lange framdriftsrapporten som ble offentliggjort onsdag, er ment å overbevise henne og opinionen om Microsofts gode hensikter, og øke sjansene for at kjennelsen faller slik Microsoft vil.

Rapporten forteller blant annet at Microsoft har publisert 113 kommunikasjonsprotokoller som regulerer sambandet mellom Windows-klienter og Windows-servere, og 290 programmeringsgrensesnitt ("API-er" eller "application program interface"). Offentliggjøringen av protokollene skal sikre at leverandører av konkurrerende operativsystemer ikke skal få problemer med å forholde seg til Windows-klienter. Protokollene er underlagt lisens. API-ene, som skal sikre at uavhengige utviklere får tilstrekkelig innsikt i hvordan Windows virker, stilles derimot til fri disposisjon for alle.

Microsoft forteller videre om en ny kontroll nedfelt i klientutgavene av Windows 2000 og Windows XP som gjør det enkelt for både brukere og PC-leverandører å skuffe unna Windows-integrerte applikasjoner som Internet Explorer, Windows Media Player, Messenger, Outlook Express og Microsofts utrangerte utgave av Java virtuell maskin.

Et tredje viktig poeng med rapporten er å dokumentere et nytt lisensieringsprogram for Windows-klientene, som sikrer like vilkår for alle PC-leverandører.

Til toppen