Microsoft integrerer webtjenester og Office XP

Microsoft tilbyr gratis "Office XP Web Services Toolkit", en utvidelse til Visual Basic for Applications som integrerer kontorapplikasjoner og webtjenester under .Net.

Det Microsoft tenker seg, er at Office XP kan nyttes som en "smart klient" til å vise data fra XML-baserte webtjenester. I stedet for å kreve at brukeren forholder seg til data i en tabell på en nettleser, kan tabellen gå rett inn i et Excel-regneark, og analyseres der. Webtjenesten kan gjøres enklere fordi den slipper å måtte integrere vanskelig regnearkfunksjonalitet, samtidig som brukeren forholder seg direkte til et kjent analyseverktøy. Smart klient-tankegangen er viktig for Microsofts strategi i forhold til fremhevingen av dagens tynne klienter. Den underliggende tanken er at mer intelligens i apparatene gjør det lettere å jobbe effektivt, uansett fysisk størrelse - fra "Smart Phone" til kraftige Pocket PC og PC-er.


Gratisverktøyet "Office XP Web Services Toolkit" som nå er lagt ut på Microsofts nettsted, er beregnet på utviklere som er vant med å bruke Visual Basic for Applications (VBA) til å skreddersy Office XP-dokumenter, spesielt Excel og Word. Det fungerer som en utvidelse til VBA, slik at webtjenester kan letes opp gjennom UDDI-servere, og integreres i VBA-basert skreddersøm. Webtjenestene kan være egenutviklede eller stamme fra samarbeidspartnere.

Samtidig med verktøyet for webtjenester, tilbys også "Smart Tag Enterprise Resource Toolkit" til gratis nedlasting. Hensikten er å la utviklere mestre utnyttelsen av Smart Tags, en ny funksjon i Office XP der menyer kan legges under små merker i Office-dokumenter. Menyene gir tilgang til bestemte tjenester, gjerne også webtjenester. En smart tag i et regneark kan for eksempel gi valget mellom forskjellige typer salgsdata som kan hentes inn for analyse.

Gartner Group sier i en kommentar at den nye muligheten til å knytte Office-dokumenter direkte mot webtjenester betyr at Microsoft kan gjøre Office-kunder til en viktig målgruppe for .Net-satsingen.

Til toppen