Microsoft kranglet med dommeren

I et rettsmøte om tvisten med USAs justisdepartement, snublet Microsofts talsmann i hva som er dommerens ordre og hva som er regjeringens krav, og ble skarpt irettesatt av dommeren.

Tirsdag ble det tid til å avhøre regjeringens vitne Glenn Weadock, og til å starte avhøret av Microsofts vitne David Cole. Onsdag avsluttes rettsmøtet med resten av avhøret av Cole. Partene stiller med hvert sitt vitne, og hver sin advokat.

Glenn Weadock er sjef og medgründer av programvarekonsulentfirmaet Independent Software Inc. (stiftet i 1982) og forfatter av flere tekniske bøker om nettverk og Windows. Selskapet har flere av USAs største bedrifter som kunde, blant dem Ford, MCI og US West - og også justisdepartementet i Washington. Weadock er anerkjent av Microsoft som betatester av Windows 98 og NT 5.0, og har tidligere deltatt i betatestingen av Windows 95 og PowerPoint 97.

David Cole er visepresident i Microsoft med ansvar for selskapets client products group. Han har arbeidet i Microsoft siden 1986 der han har spilt en ledende rolle i utviklingen av både Windows 3.1 og Windows 95.

Hensikten med rettsmøtet er å behandle justisdepartementets klage om at Microsoft viser ringeakt for retten ved den måten selskapet retter seg etter dommerens avgjørelse av 11. desember, der det ble pålagt inntil videre å avstå fra enhver bunting av Windows og Internet Explorer. Microsoft tolker dette dithen at de som ikke vil ha Internet Explorer får nøye seg med den opprinnelige utgaven av Windows 95 fra august 1995, ut fra argumentet om at fjerner man alle Internet Explorer-filer fra den siste utgaven av Windows, så vil PC-en ikke en gang kunne startes.

Kjernen i saken, selve buntingen, vil ikke avgjøres før tidligst i juni. Dommer Thomas Penfield Jackson har ennå ikke antydet hvor lang tid han trenger på å ta en avgjørelse i spørsmålet om Microsofts påståtte ringeakt for retten.

Microsofts advokat Richard Urowsky var offensiv fra første stund. Han sa at regjeringen har endret standpunkt om hvordan den vil at Microsoft skal etterkomme dommerens ordre, etter å ha konstatert at dens opprinnelige formulering ville lamme Windows. Det var da dommeren minnet Urowsky om at den eneste formuleringen retten har å forholde seg til i disse forhandlingene, er "min og min alene". Urowsky prøvde å protestere, men ble skarpt avvist. Noe senere ble Urowsky spurt av dommeren hvorfor Microsoft ikke på et tidlig tidspunkt hadde bedt retten om en presisering av hva avgjørelsen fra 11. desember gikk ut på.

Departementets vitne Glenn Weadcock forklarte at det hadde vært enkelt for Microsoft å etterkomme dommerens ordre ved bare å fjerne de Internet Explorer-filene som ikke spiller noen rolle for den øvrige funksjonaliteten i Windows. Weadcock ble hardt presset av Urowsky som anklaget ham for ikke å forstå hvordan programvare skrives og for ikke å være kompetent til å skille Windows-filer fra Explorer-filer. For å understreke dette poenget viste Urowsky en liste over de mer enn 200 filene som Microsoft hevder utgjør Internet Explorer, og ba Weadcock angi hvor operativsystemet slutter og hvor nettleseren begynner. Til slutt erklærte Weadcock at "alt kommer an på hvordan man definerer Windows 95".

(Artikkelen bygger på referater gjengitt i Wall Street Journal, Newsbytes, ZDNet, PC Week Online, Associated Press, Reuters, Bloomberg News, Computer Reseller News, InfoWorld Electric, og News.Com.)

Til toppen