Microsoft må bøye seg for Suns Java

Dommeren i Suns søksmål mot Microsoft har beordret en omskriving av Windows 98, Internet Explorer og Java-utviklingsverktøy innen 90 dager.

Dommerens avgjørelse er en såkalt "preliminary injunction", altså et foreløpig påbud, og ikke noen endelig seier for Sun. Avgjørelsen er offentliggjort i et 31 siders dokument, der dommer Ronald M. Whyte begrunner påbudet med at det er overveiende sannsynlig at den endelige dommen vil falle til Suns fordel.

Påbudet innebærer at Microsoft kan fortsette å levere dagens utgave av Windows 98, Internet Explorer 4.0 og Java-utviklingsverktøyene. Men innen 90 dager må disse være erstattet av nye versjoner som retter seg etter Suns definisjon av programmeringsspråket Java. Microsoft må fjerne de Windows-spesifikke elementene som gjør Microsofts håndtering av Java inkompatibel med det Sun definerer som standard Java. Videre må Microsoft fravike lisensbestemmelser som krever at forretningspartnere ikke kan nytte andre leverandørers Java-produkter.

Brudd på påbudet kan medføre rettslig forfølgelse for å ha vist ringeakt for retten.

Microsoft er skuffet men sier det vil ta alle nødvendige skritt for å rette seg etter avgjørelsen. Samtidig spår visepresident Paul Maritz at Microsoft vil få medhold under den endelige behandlingen av saken. En annen Microsoft-talsperson sier den økonomiske belastningen av endringene som nå må gjennomføres er betydelig, uten å presisere dette nærmere.

Java-høvding Alan Baratz i Sun betrakter ikke uventet avgjørelsen som en seier for utviklere og forbrukere. Han håper Microsoft vil gjenintegrere Java-fellesskapet, og lover all bistand som måtte være nødvendig. Suns advokat varslet dog at selskapet vil søke økonomisk erstatning fra Microsoft dersom det får medhold i den endelige dommen.

Den endelige behandlingen av søksmålet ventes å skje en gang neste år, antakelig etter at det er falt som i saken mellom USAs myndigheter og Microsoft. Kommentarer i amerikanske medier om hva slags innvirkning det foreløpige påbudet i Java-saken kan få for den videre gangen i monopolsaken, tyder på at dette er svært vanskelig å vurdere.

Til toppen