Microsoft: Nettsted for år 2000-problemer

Flere Microsoft-produkter kan gi problemer ved tusenårsskiftet. Et nytt nettsted samler nødvendig informasjon og gir både løsninger og nyttige tips.

På nettstedet (se henvisningen til høyre for denne artikkelen) deler Microsoft sine produkter i tre hovedkategorier, etter hvordan de håndterer overgangen til år 2000, problemdatoen 29. februar 2000 og tosifrede årstall i datogjengivelser generelt. Kategoriene er enkle: full kompatibilitet, mindre problemer, og ikke kompatibilitet.

Ikke overraskende er kategorien "mindre problemer" forholdsvis stort. Den omfatter produkter som Windows 3.11, Windows 95, Windows NT 3.5 og 4.0, Office 4 og Office 95, Internet Explorer 3 og 4 for Windows 95, MS-DOS 6.22, SQL Server 6.5 og en rekke utviklingsverktøy. De eneste ikke-kompatible produktene som fortsatt er aktuelle, er Access 2.0 og Word for MS-DOS. Produkter som Office 97 (og Office 98 for Mac), Outlook 97 og 98 samt Internet Explorer for Mac og Unix, er erklært kompatible.

Brukere som har Windows 3 og MS-DOS, og som kjører eldre utgaver av standardapplikasjonene, rådes ikke til å oppgradere til noe nytt. Hele nettstedet bærer preg av at Microsoft begynner å forstå at folk som ikke bytter system tredjehvert år, er helt normale, og ikke usynlige mutanter. At det bare gis detaljer for Windows for Workgroups 3.11, og ikke for den mer klassiske utgaven, svekker dette inntrykket litt. En så sentral PC-leverandør som Compaq nektet jo i alle år å levere Windows for Workgroups, men de har kanskje sin egen veiledning for overvintrere.

Poenget er at kilden til år 2000-problemer hos eldre PC-er med Windows 3, ligger mer i maskinens indre, altså BIOS, enn i programvare. MS-DOS 6.22 (den eneste versjonen som omtales på nettstedet) har én kommando som håndterer datoer, nemlig DATE. Denne godtar at du taster inn firesifrede årstall, selv om fillistene i MS-DOS bare gjengir tosifrede årstall. Så sant det ikke er BIOS-problemer i PC-en, vil listene sorteres slik at 80 (for 1980) oppfattes som startpunkt, og 00 oppfattes som nyere enn 99. Det tilhørende sikkerhetskopieringsprogrammet i MS-DOS, MSBackup, har et eget datoformat som bare tar hensyn til årstallets siste siffer. Det er derfor uegnet til å kopiere systemer der filene spenner over tidsrom på mer enn et tiår.

Om Windows 3.11 er det ikke andre spesielle problemer enn at du ikke kan bruke mus for å innstille PC-en på datoen 29. februar 2000 - av en eller annen grunn må du bruke tastaturet. Lar du PC-en overnatte på vanlig måte fra 28. februar, vil den korrekte datoen vises.

Metoden som anbefales for å teste om BIOS har et år 2000-problem, er såre enkel: Innstill maskinen på 31. desember 1999, klokken 23.59. La maskinen stå på til det den oppfatter er år 2000. Slå av maskinen og vent noen minutter før du slår den på igjen. Hvis dato og tid nå vises korrekt, er alt i orden.

Windows 95 krever en egen oppgradering for å gjøres år 2000-kompatibel. Denne oppgraderingen er fritt tilgjengelig fra nettstedet. Oppgraderingen installerer nye versjoner av winfile.exe og command.com, og tar seg av alle år 2000-problemer unntatt to litt pussige egenskaper ved søking etter filer og mapper. Ved søking etter filer endret i et visst tidsrom kan du oppleve at årstallet 2003 gjengis som C3, uten at det påvirker søket. Den andre feilen er verre: Hvis maskinen er innstilt på en dato etter 1.1.2000, og du vil ha oppgitt alle filer endret de siste x månedene eller de siste x årene, vil søket oppgi alle filer på maskinen. Har du disse feilene, blir de borte når du installerer Internet Explorer 4.0.

Om Windows NT 3.51 skriver Microsoft at man skjønner at kunder fortsetter å bruke systemet i kritiske miljøer, og at man tar sikte på å tilby fullverdige oppgraderinger innen høsten 1998. Grunnen til at NT 4.0 (både klient og tjener) ikke karakteriseres som år 2000-kompatible, er at denne status bare oppnås gjennom Service Pack 3 og en rekke ekstra "fikser" som kan lastes ned fra nettstedet.

Grunnen til at Access 2.0 karakteriseres som ikke-kompatibel, er at tosifrede årstall konsekvent tolkes som 19xx, i motsetning til MS-DOS 6.22 som legger 2000 til alle xx mindre enn 80. Dette problemet kan rettes på ved å skrive om alle applikasjoner slik at de krever firesifrede årstall. Dette problemet med Access er den viktigste årsaken til at Office 4 erklæres "kompatibel med mindre problemer".

Internet Explorer 3 og 4 for Windows har begge år 2000-problemer med "cookies" der årstallet er tosifret, og med webtjenere som benytter tosifrede årstall i http-headeren. En fiks for IE3 er lovet innen utgangen av juni for alle språk, mens IE4-brukere må vente til tredje kvartal.

Problemene knyttet til Office dreier seg vesentlig om utveksling av dato-informasjon mellom applikasjoner. Sørger man for firesifrede årstall, skal alt gå bra.

Til toppen