Microsoft opp 44 prosent

Dersom det går slik amerikanske analytikere forventer, kommer Microsoft til å forbedre sitt andre fiskale kvartal med 44 prosent. Dette til tross for motstanden selskapet har møtt hos amerikanske forbrukerorganisasjoner.

Flere av de største amerikanske IT-selskapene, vil tirsdag og onsdag legge fram sine kvartalstall og avsløre hvor store ulemper bransjen er påført av krisen. Når børsene i USA åpner i ettermiddag, vil både Bay Networks, Lucent Technologies og IBM legge frem sine kvartalstall - og samtlige forventer kraftig økning på bunnlinjen sammenliknet med samme periode i fjor.

Onsdag kommer også bjellesauene Compaq og Microsoft med sine kvartalstall, og også her er forventningene høye. I henhold til konsensusestimater utarbeidet av First Call forventes det at Compaq vil levere et kvartalsoverskudd på 83 cent per aksje mot 66 cent i samme periode ifjor. Analysebyrået forventer at Microsoft skal vil få et resultat på 82 cent per aksje, mot 57 cent i andre fiskalkvartal 97.

TABELL: Resultatforventninger i henhold til First Call (q4 i tabellen representerer kvartalet som ble avsluttet 01.01. For Bay Networks og Microsoft representerer dette fiskalt q2)

Selskap (dag for res.fremlegg.) Forv. res. i cent pr aksje q4 97 Cent pr aksje q4 96
Bay Networks (tirsdag) 26 10
IBM (tirsdag) 215 197
Lucent Tech. (tirsdag) 152 135
Compaq (onsdag) 83 66
Microsoft (onsdag) 82 57
Til toppen