Microsoft-saken: - Ennå ingen forbrukerskade

Myndighetenes siste vitne i saken mot Microsoft, MIT-professor Franklin Fisher, ville ikke si rett ut at Microsofts framferd har skadet forbrukernes interesser - ennå.

Bare deler av avhøret av Fisher er kjent. Det som handlet om detaljer rundt prising av Windows, ble ført bak lukkede dører med full referatforbud, av hensyn til Microsofts og PC-leverandørenes forretningsinteresser.

Det Fisher påsto i klartekst, var at Microsoft er et monopol som kan tvinge PC-leverandørene til å godta ufordelaktige betingelser. Han sa videre at monopolet også utgjør en trussel mot teknologisk fornyelse, og at dette allerede kan ha skjedd som følge av blant annet angrep mot Netscape og mot ulike aktører som har følt seg presset til å velge Internet Explorer framfor Netscapes Navigator.

Som monopol søker imidlertid ikke Microsoft i øyeblikket maksimal profitt. Derimot tar selskapet systematiske skritt for å beskytte sitt monopol, mente Fisher. Angrepene mot Netscape, Sun (på grunn av Java) og Apple (på grunn av multimedia-applikasjonen QuickTime) var alle motivert av et ønske om å kvele ny teknologi som kunne svekket Windows-monopolet. Internett oppfattes som en klar trussel, mente Fisher.

En markedskrig der aktørene stadig senker prisene kan gagne forbrukerne mens den pågår, sa Fisher. Den mulige skaden kommer seinere. Å gi bort Internet Explorer var en bevisst taktikk for å skade Netscape, og må betraktes som et utslag av monopolistisk makt.

Fisher pekte ellers på at Microsoft i fjor økte prisen på Windows 95 til å gjøre den lik med Windows 98. I en ikke-monopolistisk situasjon kunne man forventet en lavere pris på Windows 95.

Til slutt understreket Fisher at man ikke kan stole på at en monopolist ikke vil misbruke sin maktposisjon. I vestlig kapitalisme stoler man ikke på en monopolists velvilje, men på konkurranse i et marked. Hvis ikke monopolet avvikles vil samfunnet ikke lenger være drevet av forbrukerne, men av Microsoft, sa MIT-professoren.

Til toppen