Microsoft: Sun får selv betale for å dele ut Java

Høringer har begynt i en sak der Sun forlanger at Microsoft straks pålegges å distribuere ny Java med Windows XP.

Høringen er et første slag i Suns bredt anlagte søksmål mot Microsoft. Hensikten med hele søksmålet er å vinne fram med krav som går ut på at Microsoft må gi innsyn i alle proprietære grensesnitt og skille ut produkter som Internet Explorer, .Net og ActiveDirectory fra Windows. I tillegg ønsker Sun en uspesifisert erstatning og dekning av alle saksomkostninger. Det vil ta opptil et par år før dette søksmålet er avgjort.

Les også

Poenget med høringen, sett fra Suns side, er å overbevise dommer Frederick Motz at det kreves et strakstiltak, i form av et bindende pålegg til Microsoft om å distribuere Suns nyeste Java sammen med Windows, for å begrense skadene som Microsoft allerede har påført Sun.

Sist Sun og Microsoft kranglet i retten, endte det med et forlik der Microsoft ikke fikk lov til å oppdatere sin Java virtuelle maskin for Windows. Følgen var at Windows inneholdt bare den gamle Javaen som Microsoft fortsatt hadde gyldig lisens til, helt til det ble avgjort å distribuere Windows XP helt uten Java.

Les også

Forklaringen på at Sun først nektet å fornye Microsofts Java-lisens, og nå tilsynelatende gjør helomvending ved å forlange at Microsoft, mot sin vilje, distribuerer en moderne Java virtuell maskin, er at Sun mener Microsoft i sin tid forurenset Java ved at de første Java-verktøyene for Windows genererte kode som ikke kunne kjøres på andre plattformer. Poenget med Java er nettopp å ha et programmeringsspråk der ferdig kode er uavhengig av underliggende maskinvare og operativsystem. Kravet nå er at Microsoft inkluderer en korrekt og oppdatert Java virtuell maskin med Windows XP, for å jevne ut konkurransen mellom .Net og Java som utviklingsplattformer. Uten Java i Windows XP, vil utviklere være tilbøyelige til å velge .Net, siden det når ut til flere.

Dommeren må altså ta stilling til hvorvidt det er et juridisk grunnlag for å pålegge Microsoft å distribuere konkurrentens produkt sammen med sitt eget. I sine kjennelser 1. november i år i monopolsaken mot Microsoft, avviste dommer Colleen Kollar-Kotelly at det foreligger et slikt grunnlag, og det kan veie tungt når dommer Motz skal ta stilling til det samme spørsmålet, særlig tatt i betraktning at Kollar-Kotellys kjennelser er anket av bare to av de opprinnelige ni delstater som forlangte strengere straff mot Microsoft enn det som er nedfelt i forliket med USAs justisdepartement.

Høringene i denne første runden i Sun-Microsoft-saken skal vare i tre dager, og en avgjørelse kan foreligge om svært kort tid.

Dommer Motz ga forskjellige signaler. Han provoserte Microsoft ved å si at det hadde vært "så mye bedre" å pålegge samdistribusjon av Java i Windows enn å la økonomer krangle over skadeomfanget etter at skaden var skjedd. Han provoserte også Sun ved å spørre hvorfor de kommer med et slikt krav dersom Java er så mye bedre enn .Net og har den store støtten som Sun påstår.

Suns hovedargument er at Windows-monopolet brukes til å fremme .Net på Javas bekostning, og at slik atferd er ulovlig.

Microsoft argumenterte blant annet med at med bare fire millioner dollar kan Sun inngå avtaler med ledende PC-merker og sikre at 70 prosent av markedet får en oppdatert Java virtuell maskin. Med en årsomsetning på 12,8 milliarder dollar, skulle Sun ha råd til det. Microsoft slo fast at Sun er ingen "svekling" som trenger å pålegge konkurrenten å distribuere deres eget produkt.

Til toppen