Microsoft trapper opp systemkravet til Windows XP

Mens minimum for Windows 2000-klienten er 133 MHz prosessor og 64 MB minne, sier Microsoft at Windows XP beta bør kjøres med 128 MB minne og 300 MHz Pentium.

På nettstedet til Microsoft, heter det at du kan melde deg på forhåndsvisningsprogrammet for Windows XP, og få beta-utgaven av Professional-klienten for 9,95 dollar. For ti dollar mer, får du CD-er i posten slik at du slipper å laste ned fra Internett. Programmet gjelder foreløpig ikke den andre klienten i Windows XP-systemet, kalt Home.

Microsoft formulerer systemkravet "Preliiminary System Requirements" for Windows XP Professional Beta 2 slik:

  • 300 MHz eller høyere klokkefrekvens anbefalt; minimum 233 MHz
  • 128 MB eller mer minne anbefalt; minimum 64 MB minne som "kan gi begrenset ytelse i visse egenskaper eller applikasjoner".
  • Minimum 1,5 GB ledig harddiskkapasitet

Sammenliknet med minimumskravet på 133 MHz prosessor og 64 MB minne til Windows 2000-klienten, kan dette betraktes som en nær dobling. Samtidig er det en vanlig erfaring med Microsoft at systemkravene heller settes for lavt enn for høyt.

Noen amerikanske analytikere har mottatt PC-er fra Microsoft med Windows XP beta ferdig installert. Disse maskinene har de nyeste prosessorene - altså fra 700 MHz og oppover - og skal være utstyrt med 320 MB minne. Det kan være en klarere indikasjon på hva systemet faktisk krever, enn de minimumskravene Microsoft offentliggjør.

Problemet er ikke nye PC-er: 128 MB minne er i stor grad standardutstyr i dag, og prosessorer under 500 MHz vil knapt være i salg når XP kommer på markedet.

Men markedsføringen av XP som oppgraderingssystem for eldre PC-er, kan komme til å oppfattes som misvisende dersom 300 MHz og 128 MB blir stående som minimumskrav.

I intervjuer med amerikanske medier, antyder Microsoft at minimumskravene kan bli redusert med den endelige versjonen. En rekke analytikere uttaler at det motsatte er mer sannsynlig.

Microsofts argumenter for å bytte ut Windows 98 og ME med XP er vel så mye knyttet til stabilitet som til nye verktøy for multimedia og moderne maskinvare.

Til toppen