Microsoft: Utfall og innrømmelser mot USAs myndigheter

Rettssaken tar til 8. september. I to lange dokumenter avviser Microsoft punkt for punkt alle anklagene fra justisdepartementet og delstatskoalisjonen. Men det er også noen interessante innrømmelser.

Dokumentene utgjør Microsofts første formelle svar på de to søksmålene. Microsoft ber om at retten avviser begge søksmålene i rettssaken. I et motsøksmål anklages delstatene for brudd mot føderale lover som tillater selskaper å beskytte sine åndsverk. I en egen erklæring antyder Microsoft at selskapet vil prøve å få retten til å avgrense rettssaken til noen få av de mange anklagene i motpartenes søksmål.

En hovedpåstand fra Microsoft er at avgjørelsen om å integrere nettleseren i Windows ble tatt så tidlig som i 1993, lenge før Netscape ble stiftet. Bakgrunnen var at både IBM og Apple arbeidet med liknende konsepter innen henholdsvis OS/2 og Mac. Følgelig hviler anklagen om at motivet for integreringen var et ønske om å eliminere en utfordring i markedet, på en "kronologisk umulighet".

Microsoft lover en enda mer utførlig avvisning av myndighetenes anklager 10 august.

En talsmann for justisdepartementet avviser Microsofts formelle svar som en samling "uriktige fremstillinger og feilaktige karakteriseringer". En talsmann for delstatenes søksmål betegnet motsøksmålet som et reklameutspill, og sa at åndsverklover ikke har fortrinn over antitrustlover.

Andre viktige påstander fra Microsoft i de formelle dokumentene er:

  • Internet Explorer øker sin markedsandel fordi produktet er bedre, ikke på grunn av konkurransehemmende tiltak
  • Under møtene med Netscape i 1995 gikk Microsoft aldri inn for at de to selskapene skulle dele nettlesermarkedet mellom seg
  • Ingen av Microsofts avtaler med Internett-tilbydere og web-designere hindrer disse fra å tilby alternative nettlesere
  • PC-leverandører har store muligheter til å bearbeide skjermbildene i PC-enes oppstartsekvens

På den andre siden kommer Microsoft med noen interessante innrømmelser:

  • Betegnelsen "dsjihad" (arabisk for "hellig krig") ble brukt til å beskrive Microsofts kamp mot Netscape.
  • Endringer i PC-enes oppstartsekvens fra leverandørenes side kan ikke kutte ut deler av av den standardsekvensen som Microsoft legger opp til.
  • Micron, Compaq og Gateway ble på ulike tidspunkter advart mot å fjerne Internet Explorer-ikonet fra standardoppsettet.
  • Det ble en stund inngått kontrakter med Internett-tilbydere som bandt dem til å distribuere Internet Explorer til minst 75 prosent av alle nye kunder.
  • Kjøring av Java-snutter progrmmert med Microsofts verktøy kan kreve endringer i andre Java virtuelle maskiner for å kjøres på andre plattformer enn Windows.

Anken som Microsoft nylig fikk medhold i, i forbindelse med et tidligere søksmål fra justisdepartementet, betyr at myndighetene må legge mer vekt på å dokumentere sammenhengen mellom Microsofts integrering av ulike programvareprodukter og påstått ulovlig konkurransehindring. I de to formelle svarene, siterer Microsoft stadig fra dommeravgjørelsen i ankesaken. Delstatene har allerede droppet anklagene om at integreringen mellom Windows og kontorsuiten Office hører til et mønster med konkurransehindrende tiltak.

Flere observatører peker derfor på muligheten for at Windows NT og BackOffice trekkes inn i myndighetenes søksmål.

Begge dokumentene fra Microsoft er tilgjengelige fra Microsofts nettsted (gå til området "presspass").

Til toppen