Microsoft vurderer OSS

Microsoft skal angivelig ha laget et dokument som vurderer hvordan selskapet skal svare på den stadig økende populariteten til programvare med åpen kildekode (OSS). Dokumentet er nå tilgjengelig på Internett.

Microsoft skal angivelig ha laget et dokument som vurderer hvordan selskapet skal svare på den stadig økende populariteten til programvare med åpen kildekode (OSS). Dokumentet er nå tilgjengelig på Internett.

Dokumentet, som går under navnet "the Halloween Document", er blitt lekket til Eric Raymond, en amerikansk konsulent med spesiell interesse for OSS (Open Source Software). Han har ingen beviser for at det stammer fra Microsoft, men han mener at dokumentet er så typisk for Microsoft at det er nødt til å være ekte. Dokumentet er også ganske omfattende, noe som tyder på at det er blitt lagt ganske store ressurser i å lage det.

Hva står det så i dette dokumentet? Først og fremst hvordan Microsoft vurderer Linux og annen OSS-programvare. Dokumentet er gjennomgått av Raymond og han har markert hva han mener er hovedpunktene i dokumentet, samt at han har kommet med sine egne kommentarer.

I Eric Raymonds sammendrag og tolkning av dokumentet heter det at Microsoft anser OSS som en trussel mot Microsoft, både når det gjelder plattform og omsetning på kort sikt. Spesielt servermarkedet trekkes frem. I tillegg er den frie utvekslingen av idéer som er utbredt i OSS-miljøer trolig en trussel mot Microsoft på lengre sikt, fordi selskapet med sin nåværende lisensieringsmodell ikke kan gjøre det samme.

Ifølge dokumentet anerkjenner Microsoft nylig utgitte undersøkelser som ved hjelp av svært sterke bevis hevder at kommersiell kvalitet kan oppnås og til og med overgås av OSS-prosjekter. Selskapet har også fått med seg at for å konkurrere mot OSS, må man konkurrere med enn prosess i stedet for et selskap, og at Linux er blitt brukt i oppgavekritiske, kommersielle miljøer som har gitt operativsystemet mye offentlig og positiv omtale. Det antas også at Linux etter hvert vil eie hele Unix-markedet for x86-plattformen.

Men det hevdes også at OSS-prosjekter har greid seg bra i mange serverapplikasjoner på grunn av den store mengden av utbredte og enkle protokoller. Ved å utvide disse protokollene og å utvikle nye protokoller, mener selskapet at det kan hindre OSS-prosjekter å nå markedet.

Dokumentet er som nevnt ganske omfattende, men overkommelig. Det er likevel for stort til å ta for seg alle punktene her. En peker til the Halloween Document med Eric Raymonds kommentarer finner du i spalten til høyre.

Til toppen