Mindre enn forventet i Ericsson

Ericsson leverte et resultat før skatt på 12,1 milliarder svenske kroner i årets første ni måneder, nesten 300 millioner lavere enn forventet. Selskapet solgte for 125,4 milliarder kroner, opp 11 prosent fra samme periode i fjor. Nok en gang trekker selskapets mobilvirksomhet opp.

Status for svenske Ericsson etter årets tre første kvartal er ikke godt nok skal en tro et snitt av flere svenske analytikeres forventninger, gjengitt av Reuter. Kommentarene så langt er likevel positive, med tanke på at selskapets vekst er tosifret i et marked der mange operatører varsler dårlige tider i fjerde kvartal og for 1999.

Kina er Ericssons viktigste marked, der forventningene i år er store, med en vekst på fire milliarder kroner til 20 milliarder, kan selskapets Kina-sjef, John Gilbertson, fortelle til Dagens Industri. Det er bare få dager siden selskapet skrev under på nok en milliardkontrakt (140 millioner USD) vedrørende leveranser til et mobil-nett i Chongqing.

Andre viktige markeder er USA, Storbritannia, Brasil og Italia.

Asia-salget til Ericsson økte med ni prosent takket være Kina, for holdes dette vekstmarkedet utenfor, falt salget med nesten 30 prosent i denne delen av verden. Salget i Latin-Amerika økte med 29 prosent, og Europa minus Sverige med 15 prosent. Salget i Nord-Amerika gikk ned med syv prosent. Uroen i Russland har virket negativt inn på resultatet, men Russland står fremdes bare for én prosent av selskapets salg.

Salget i avdelingen mobilsystemer, som inkluderer mobil infrastruktur, økte med 19 prosent, der de viktigste markedene for tredje kvartal er Argentina, Brasil, Italia, Mexico og Spania. I den kriserammede men tradisjonelle Ericsson-virksomheten Infocom Systems, økte salget med to prosent.

Avdelingen for mobiltelefoner og terminaler, som kanskje er den viktigste delen av Ericssons virksomhet, økte salget med 11 prosent, men viktigst av alt var at inntektene økte enda mer, uten at selskapet spesifiserer dette. Volumveksten er over 50 prosent. Hardere konkurranse har medført prisreduksjoner på mellom 20 og 30 prosent, og etterspørselen etter enklere og billigere telefoner øker ettersom interessen for forhåndsbetalte kort øker sterkt.

Ericsson har 104.001 ansatte, som betyr 3.227 flere siden desember i fjor.

TABELL 1: Ericssons Q3-resultat 1998. Alle tall i millioner svenske kroner

Q3 98 Q3 97 Q1-3 98 Q1-3 97
Salg 43.146 40.407 125.396 112.617
Salgsvekst 18.845 16.575 54.223 46.828
Overskudd før skatt 4.680 4.669 12.803 11.582
Overskudd etter skatt 3.100 2.913 8.296 7.061

TABELL 2: Ericsson Q3-resultat 1998 fordelt på forretningsområdene. Alle tall i millioner svenske kroner

Q3 98 Q3 97 Q1-3 98 Q1-3 97
Mobilsystemer 19.958 17.200 56.084 47.300
Infocom Systems 10.951 11.218 33.291 32.688
Mobiltele/term. 10.822 11.000 32.701 29.398
Annet 4.557 3.862 13.149 11.741
Konserninternt (3.142) (2.873) (9.829) (8.499)
Sum 43.146 40.407 125.396 112.617
Til toppen