Mindre fra Sonera

Resultatet for Sonera etter første halvår viser en nedgang på 4 millioner euro, tross en omsetningsvekst på 11 prosent. Men selskapet kan se fram til gode nyheter.

For i forbindelse med halvåraframleggelsen kan Sonera vise til både inntekter og verdier som gjør godt. Børsnoteringen av tyrkiske Turkcell gir selskapet en gevinst på flere titalls milliarder kroner, ettersom selskapet nå sitter med 37 prosent av aksjene verdsatt til 50 milliarder kroner. I tillegg kommer dagens nyhet der selskapet realiserer 32 milliarder kroner etter investeringer på åtte milliarder i de to amerikanske GSM-operatørene Omnipoint og Aerial, som senere er kjøpt av VoiceStream. Avtalen med Deutsche Telekom som vil kjøpe VoiceStream kan gi Sonera 1,7 prosent av Telekoms aksjer og 5 milliarder kroner i kontanter.

Soneras resultat før skatt endte på 1,055 millioner euro, hvorav 835 millioner euro er gevinst fra VoiceStream kjøp av Aerial i fjor. Ekskludert denne engangsposten ble resultatet noe svekket fra 224 millioner euro til 220, eller i underkant av forventningene. Omsetningen første halvår endte på 987 millioner euro opp 11 prosent fra 888 samme halvår i fjor.

Sonera noterer i halvårsrapporten at det er mobiltelefoni og nye tjenester som trekker opp for selskapet, mens tradisjonell telefoni har sett sine velmaktsdager. Mobilinntektene steg 21 prosent siste år.

Hver mobilkunde gir Sonera inntekter på 40,4 euro eller vel 327 kroner for en ringetid på 136 minutter. Dette er en økning fra henholdsvis 37,4 euro/303 kroner og 124 minutter. Sonera hadde ved halvårets utgang knappe 2,1 millioner finske mobilbrukere som kunder, etter en vekst på vel 150.000. I tillegg kommer vel 230.000 NMT-kunder.

Til toppen