Minnemakerne senker kostnadene

For å kunne holde produksjonskostnadene lavere enn markedsprisen for 16 Mb brikkene, vil taiwanske produsenter nå senke produksjonsprisen til under 3 dollar per brikke.

Markedsprisen for 16 megabit brikkene er nå knappe 4 dollar.

TI-Acer og Vanguard International Semiconductor sier til det taiwanske tidsskriftet Commercial Times at de vil bruke ny produksjonsekspertise for å holde sine produksjonskostnader for 16 Mb DRAM brikkene under 3 dollar per enhet.

Annonseringen er den hittil siste i det snart årslange fallet i minnemarkedet. Overkapasitet har drevet prisene for 16 og 64 megabit brikkene dramatisk ned de siste 12 månedene. Commercial Times rapporterer om at noen spotmarked-produsenter som selger overskuddsminne, selger brikkene for 3 dollar stykket.

Micron, en av de få amerikanske produsentene, har forbedret sin produksjon slik at brikkene kan selges for 2.50 dollar per stykk. I melommtiden forblir kostnadene til mange andre produsenter høyere. Noen analytikere har ifølge CNET beregnet at produksjonskostnadene kan være så høye som 5.50 til 6 dollar ved enkelte fabrikker.

Til tross for at synkende priser har fått en rekke produsenter til å ta en pause eller forsvinne helt fra minnemarkedet, lovet taiwanske produsenter tidligere i år at de skulle øke minneproduksjonen.

En leder ved TI-Acer bekrefter overfor Commercial Times at Texas Instruments har utviklet avansert prosessteknologi for 16 MB DRAM produksjon. Denne teknologien vil drive opp produksjonen i 1998, siden halvparten av denne teknologien vil bli viet til å lage 16 Mb DRAM og halvparten til 64 Mb DRAM.

TI-Acer opplever i år den laveste produksjonen siden selskapet begynte med minneproduksjon for 7 år siden. Selskapet har to ganger i år måttet redusere sine beregninger. Med de fallende prisene på 16 Mb DRAM, forventer selskapet ifølge Commercial Times å tape over 82 millioner dollar i 1997.

Enhetsprisene på 16 Mb brikkene har falt fra omtrent 12 dollar i begynnelsen av 1996 til noe over 7 dollar i januar i år. I september ble brikkene solgt for mellom 5 og 6 dollar på spotmarkedet og nærmere 7 dollar på kontraktmarkedet. De fleste produsentene av minnemoduler kjøper brikkene de bruker i store kvanta på kontraktmarkedet. Prisen på kontraktmarkedet faller likevel i takt med spotmarkedet. Spotselgere forhandler oftest med overskuddsprodukter.

Prisene oppgitt i denne artikkelen er for innkjøp i større kvanta. Sluttbrukerne ser ikke disse priskuttene direkte, men ser resultatene i prisfallet på minnemoduler.

I motsetning til minnebrikker, som har megabit som enhet for kapasiteten, blir minnemoduler oppgitt i megabyte.

Til toppen