Mistillit mellom telesjef og telestyre

For andre gang i år slutter en av de nordiske telesjefene. I sommer gikk Kaj-Erik Relander i Sonera. Denne gangen er det administrerende direktør i det tidligere telemonopolet på Island, Landssimi, Thorarinn Thorarinsson som går etter at styret ikke lenger har tillit til telesjefen.

Det er i en pressemelding fra styreleder Fridrik Palsson, at årsaken til at Thorarinn Thorarinsson slutter beskrives som mistillit mellom styret og telesjefen.

Thorarinsson har vært permittert fra stillingen siden oktober for å unngå eventuelle konflikter i forbindelse med delprivatiseringen av det islandske teleselskapet. Årsaken lå i Thorarinssons styreverv i to selskap som eide det islandske programvareselskapet Opin Kerfi, et selskap som ble sett på som en mulig kandidat til å kjøpe seg inn i Landssimi.

Inntil videre har Oskar Josefsson overtatt sjefsstolen.

Den islandske staten vil selge 25 prosent av selskapet,og både Tele Danmark og det amerikanske investeringsselskapet Providence har levert bud på aksjeposten.

Deler av selskapet er allerede delprivatisert, og selskapet ble børsnotert på børsen i Reykjavik 8. oktober da fem prosent av selskapet ble solgt ut. Den islandske staten planlegger å selge seg ytterligere ned i teleselskapet til en eierandel på 51 prosent. Ved børsintroduksjonen lå aksjekursen på 5,75 kroner, som verdsetter hele selskapet til vel 3,6 milliarder kroner.

Island er et svært spennende telemarked. Av 280.000 innbyggere har 230.000 mobiltelefon og 165.000 av de er kunder hos Landssimi. Landet var det første i Europa som digitaliserte telenettet.

Driftsresultatet i 2000 endte på 16,3 milliarder islandske kroner i 2000, hvorav overskudd før skatt endte på 750 millioner kroner.

Til toppen