Moan vil ha mer ASP

Visma-sjef Øystein Moan arbeider nå iherdig med å gire opp Business-området. Etter salget av Marine kjøper de nå opp TimeWeb og Next Financials.

Visma-sjef Øystein Moan arbeider nå iherdig med å gire opp Business-området. Etter salget av Marine kjøper de nå opp TimeWeb og Next Financials.

Visma Business AS, det gjenværende datterselskapet av Visma ASA, melder i dag at selskapet har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe like over 50 prosent av aksjene i Next Financial Systems AS.

Hovedproduktene fra Next er TimeWeb og Next Financials.

TimeWeb er ett såkalt internettbasert time- og prosjektsystem for tjenesteytende og prosjektrelaterte virksomheter.

Systemet leveres ikke som et produkt, men som en internetbasert tjeneste, og skal etter planen inngå i Vismas fremtidige satsing på å levere applikasjoner som ASP-baserte tjenester.

I dag har TimeWeb over 1000 unike innlogginger per dag og det er tjenesteytende bedrifter som har tatt tjenesten i bruk. Selskapet forventer ett betydelig volum av nye TimeWeb brukere i fjerde kvartal og videre inn i år 2001.

Next Financials er ett Windowsbasert økonomisystem som har en sterk posisjon innen utvalgte markedssegmenter som f.eks. hotell, eiendomsforvaltning og eiendomsmegling. Next Financial har samme utgangspunkt som Ergosoft som Visma kjøpte fra Agresso i 1999, og med kjøpet av Next håper Visma å styrke dette miljøet.

Pr. 1. oktober 2000 teller kundelisten i Next Financial Systems AS 230 norske bedrifter. Selskapet har 12 ansatte. Forventet omsetning for 2001 er 13 millioner kroner, med et resultat på 1,3 millioner kroner. Visma skal betale 5 millioner kroner samt skyte inn ytterligere 3 millioner i ny egenkapital for 50.1 prosent av aksjene i Next.

I første halvår 2002 har Visma opsjon til å kjøpe seg opp til 100 prosent. Gjennomføringen av kjøpet er betinget av due dilligence og endelig godkjenning av styret i Visma ASA.

Til toppen