MoBilister har betalt 100.000 kr i pratebot

193 bilførere har hver fått en bot på 500 kroner for å ha snakket i mobiltelefon under kjøring siden den nye loven om forbud mot snakk i mobiltelefonen ble innført 15. mars.

De nye reglene ble innført i mars og betyr at en bilfører ikke kan snakke i mobiltelefonen under kjøring. Målet med forbudet var å øke aktsomhetsnivået i trafikken.

Blant de som kan glede seg over at ikke alle er like aktsomme i trafikken er Statens Innkrevingssentral, for i tall innhentet av Adresseavisen viser at det siden 15. mars er skrevet ut 193 bøter til bilførere som har benyttet mobiltelefonen under kjøring per 19. september.

Med et bøtenivå på 500 kroner per bot, ender den samlede mobilboten på 96.500 kroner.

Blant de fylkene der lovlydigheten er stor er Møre og Romsdal der det ikke er registrert en eneste bot til mobilsnakkende bilister, mens i nabofylket Sør-Trøndelag er 13 bøtlagt for forholdet hvorav fem i mai måned i Trondheim.

- Vi har ikke hatt spesifikke kontroller på bruk av mobiltelefon. Her er det snakk om prioriteringer og kapasitet, sier leder i trafikkavsnittet i Trondheim Politidistrikt, Arne Engtrø til Adresseavisen. Han sier han kjenner til at det er mange flere som bryter mobil-loven enn de som har fått bøter.

Også salget av håndfri-utstyr har falt tilbake til mer normalt nivå etter sterkt salg fra rundt årsskiftet og fram til mars.

Til toppen