Mobilix åpner for nye eiere

Det danske mobilselskapet Mobilix har åpnet for fem internasjonale investorer som tilsammen har en aksjepost på 32 prosent i selskapet, der den danske Banestyrelsen fra før eier 14 prosent.

Det danske mobilselskapet Mobilix har åpnet for fem internasjonale investorer som tilsammen har en aksjepost på 32 prosent i selskapet, der den danske Banestyrelsen fra før eier 14 prosent.

De fem investorene er GE Capital Structured Finance Group of the US (ni prosent), Paribas Affaires Industrielles (ni prosent), franske Part'Com (seks prosent), canadiske Capital Communications CDPQ Inc. (fem prosent) og det luxermbourgske investeringsfondet Mediatel Capital FCP (tre prosent).

De nye investorene får rett til å skyte inn ny kapital med tanke på ytterligere utbygging og utvikling av Mobilix.

Administrerende direktør for Mobilix, Monique Moullé-Zetterström, sier i en pressemelding at tidspunktet er det rette for Mobilix, som nå er inne i en fase der teknikk og tjenester skal konsolideres og bygges videre ut, mens markedsarbeidet skal intensiveres. Kapitalinsprøytingen fra de nye aksjonærene skal være med på å finansiere dette.

På samme måte ble den danske Banestyrelsen med på eiersiden i Mobilix' tidlige fase, siden det da var fokus på utbygging av infrastruktur.

France Telecom vil etter dette eie 54 prosent av det danske mobilselskapet.

Den Danske Bank har vært finansiell rådgiver for France Telecom og Mobilix under forhandlingene.

Til toppen