Mobilprognosene spriker

Mens Ericsson anslår at 830 millioner mennesker vil bruke mobiltelefon i år 2002, mener britiske Baskerville at 715 millioner mennesker vil bruke mobiltelefon i 2007. Tallene spriker, og det eneste de har til felles er at de varsler sterk vekst i mobilbruken.

Ericssons justerte mobilprognose ble lagt fram i mars og sier at det vil finnes 605 millioner mobilkunder ved utgangen av år 2001, mens antallet vil stige til 830 millioner i 2003 (se sak i høyre marg).

I en ny rapport fra Baskerville Communications Corp, heter det at det ved årets utgang vil finnes 268 millioner mobilbrukere. GSM World, som er organisasjonen til GSM-operatørene mener antallet mobilbrukere etter første halvår i år er på vel 260 millioner, alle systemer inkludert. I Ericssons prognose heter det at det ved utgangen av 1997 fantes 207 millioner mobilkunder.

Prognosene spriker med andre ord, og forteller vel egentlig bare en ting; at det blir stadig flere mobilbrukere i verden.

Baskerville skriver i rapporten "Global Mobile Forecasts" at det i 2007 vil finnes 715 millioner mobilbrukere og tilskriver en del av veksten til overgang fra fast-telefoni til mobiltelefoni. Men i hovedsak vil andre faktorer som lavere priser og hardere konkurranse bety mest for veksten. I rapporten beregnes mobilmarkedet å være verdt 353 mrd. USD i 2007, omtrent dobbelt så mye som i dag.

Om Baskervilles tall legges til grunn vil verden da ha en mobilpenetrasjon på over 12 prosent, opp fra dagens mellom 5 og 6 prosent, og 1,9 prosent i 1993.

Dessuten vil langt flere land komme på det eksklusive listen over nasjoner med en mobilpenetrasjon på over 50 prosent. Som digi.no skrev tidligere i dag er det bare Finland som finnes på denne listen i dag, men i år 2007 vil de andre nordiske landene for lengst være kvalifisert, i tillegg til Singapore, Hong Kong, Israel, Australia og Japan.

Til toppen