Mobiltelefon-addon til Palm V og Vx

For oss nordboere har det vært problemer å få mobiltelefon innebygget i Palm'en, for de har vært laget for amerikanske forhold. Men nå har vi blitt oppdaget og det er lys i enden av tunnelen.

Brukere av business-modellen Palm V eller Palm Vx vil snart kunne bruke PDA-en sin som mobiltelefon og dermed kvitte seg med en ekstra enhet. Dette gjøres ved å koble en tilleggsmodul på baksiden av Palmen.

Samme dagen som Handspring annonserte et nytt tillegg for å gi sine brukere i USA muligheten til å bruke PDA-en som mobiltelefon lanserte Palm nyheten om at også de vil slippe en lignende tilleggsmodul.

Ifølge Palm vil mobiltillegget være et produkt av samarbeidet mellom Palm og RealVision, og skal være en erstatning for dagens mobiltelefon med innebygget nettleser. Ved å koble til et handsfree-sett til denne kan man også bruke den som en vanlig mobiltelefon, og samtidig ha muligheten til å bruke PDA-en som vanlig under samtalen. Tillegget vil koste ca $299, og for dette får man dual band, altså både GSM 900 og 1800, og ett års service avtale.

For å muliggjøre tale- og dataforbindelse gjennom Palmen kobles modulen til seriellporten i bunnen . Når dette er gjort får man tilgang til datakommunikasjon som Web-clippings applikasjoner og SMS, i tillegg til talefunksjoner. Programvaren gir tilgang til manuell inntasting av nummer, bruk av nummer i adresseboken, viderekoble samtaler, nummerpresentasjon og justering av volum.

- Brukere av Palm V i Europa og Asia kan nå benytte sin Palm som en telefon. Vårt GSM-utstyr vil gi brukerne tilgang til en rekke Internett-tjenester og talekommunikasjon, sier Paul Ng, chief executive officer i RealVision.

- Talekommunikasjon og trådløs dataforbindelse er høyt prioritert i vårt utviklingsmiljø, sier Barry Cottle i Palm. GSM-utstyret vil gi brukerne av Palm V håndholdte PC-er i Europa og Asia en god løsning for telefoni, i tillegg til at den på en elegant måte gir tilgang til Palms trådløse tjenester og Internett-innhold.

I dag leveres det, ifølge Palm, mer enn 400 web-clippings-applikasjoner med spesifisert informasjon fra nettet til en Internett-tilpasset Palm håndholdt som fungerer raskt og enkelt.

Til toppen