Modige IT-løfter fra eMinisteren

En utålmodig IT-Minister lover at alle nordmenn skal få bredbåndstilgang innen år 2002.

- Vi står overfor en enorm endring av samfunnet, og den skjer med en hurtighet ingen er helt fortrolig med, begynte eMinister Grete Knudsen sitt innlegg under presentasjonen av handlingsplanen eNorge 1.0.

- Det skaper fremtidshåp, men også en del frustrasjon. Målet er å bygge en bro inn i det nye kunnskapssamfunnet. Og vi har ingen tid å miste. Regjeringen har snudd seg rundt og laget en plan for eNorge, en idé vi har fått fra EU, sa Knudsen.

Planen er godkjent, men langt fra komplett. Det er meningen at dette skal være en prosess, og den blir oppdatert hvert halvår. Evaluering og status vil også bli lagt ut offentlig på nettstedet ODIN hver måned.

Regjeringen gir seg selv en relativt kort frist. Alle punktene på e-planen skal gjennomføres innen år 2002. Blant annet gjelder dette handlingsplan for bredbåndskommunikasjon. De private aktørene skal investere i utbyggingen av bredbåndsnettet, og regjeringen skal legge forholdene til rette. Blant annet skal dette gjøres ved at myndighetene sørger for å få bredbånd til skoler, sykehus og andre institusjoner. Dette er for å øke etterspørselen i markedet slik at det blir billigst mulig for hver enkelt. Det er meningen at dette skal skje på samme måte som da vi fikk ISDN.

- Alle skal ha tilgang til bredbånd innen 2002, er eMinisterens løfte.

Samtidig vil nett-tilgangen utvides ved at myndighetene sørger for tilgang til Internett i offentlige rom, slik som bibliotek og kjøpesentre.

Knudsen lover også å sette i gang arbeidet med å få redusere kostnader som er til hinder for e-handelen. Blant annet gjelder dette det omstridte postgebyret. Dette skal fjernes i løpet av året og neste år, bedyrer IT-ministeren.

For å få sårt tiltrengt IT-kompetanse til landet åpnes det også for mer utenlandsk arbeidskraft på ulike spesialområder.

- Dette skal skje innenfor gjeldende lovverk, understreker Knudsen.

En annen del av planen går ut på at flere deler av forvaltningen skal bli døgnåpen, slik arbeidsmarkedsetaten (aetat) er i dag.

Paneldeltaker Shahzad Rana mener det blir spennende å kunne måle så konkrete resultater av en offentlig handlingsplan. Han har sagt ja til å lede et fellesforum for e-handel i regi av Nærings- og handelsdepartementet.
Dette kan du lese mer om her:
Rana vil helst jobbe alene
Rana skal løfte Norge til tet innen e-handel
Til digi.no sier Rana at hans første reaksjon på Regjeringens e-plan er at AS Norge nå har kommet til et "point of no return". - For å si det mildt, legger han til.


- Norge har forpliktet seg på så mange kanter nå, at det ikke er noen vei tilbake.

Spesielt mener Rana dette gjelder forpliktelser gitt overfor media og OECD.

- Ingen dokumenter har noen verdi hvis de ikke blir fulgt opp, sier han og mener Norge ikke lenger har noe valg.

- Vi MÅ følge planen, sier han.

Rana tror også menneskelig psykologi er viktigere enn økonomi i denne handlingsplanen.

- Mennesket er den største utfordringen. Det er mange som ber for sin syke mor, og vi har mange syke mødre i dette landet. Denne planen krever samarbeid, den krever at vi deler kortene. Nordmenn er tradisjonelt ikke gode på dette. Kunnskap er makt den dagen folk er villige til å dele den med andre, uttaler Rana.

Fredrik Syversen i IT-næringens interesseorganisasjon IKT-Norge skyter inn at det er rammebetingelsene som blir det tyngste i denne saken.


- Det finnes ikke politisk bredde for alle disse sakene. Det må en del lobbying til, mener Syversen. For interesserte finnes planen i sin helhet her

Til toppen