Modige NetCom-investorer

Ved utgangen av september måned skulle Telia vært ferdig med sin vurdering av mobil-utbyggingen i Norge. Nå går ryktene om at selskapet har bestemt seg, og trår til for fullt fra midten av oktober. Samtidig har kursen på NetCom tatt seg godt opp etter den siste tidens solide fall.

Et rykte som har vært referert i markedet - senest i dag - er at Telia Norge nå har klar sin innstilling til morselskapet i Sverige, og har gått inn for full mobilsatsing i Norge.

En sentralt plassert kilde i Telia i Sverige sier til digi.no at dette ikke medfører riktighet, da man i Norge ikke er "ferdig med å regne på prosjektet".

Administrerende direktør Bjørn Formo i Telia Norge sier tirsdag kveld til digi.no at han i samarbeid med Telia Mobile i Sverige vil ta beslutningen "et stykke ut i Oktober". Han vil ikke si noe om hvilken beslutning han regner med å lande på, men påpeker at utviklingen i Danmark nå er bedre enn selskapet så tidligere i år.

Da Telia varslet at de måtte revurdere utbyggingsplanene i Norge, var nettopp de dårlige erfaringene fra Danmark et sentralt moment.

Samtidig sier Formo at Telia Norge fremdeles jobber med kartlegging av fysiske punkter for oppsett av mobilmaster, og med kontraktsforhandlinger med utstyrsleverandører. Selskapet jobber altså i praksis som om utbyggingen skal gå som opprinnelig planlagt.

- Utgangspunktet er at vi har besluttet en utbygging i Norge. Den beslutningen som eventuelt måtte fattes er å stoppe utbyggingen, presiserer Formo.

Bjørn Formo sier også at en beslutning om å utvide selskapets satsing i Norge med mobiltelefoni ikke er avhengig av hvorvidt Sense Communications (NetSystem) får tilgang til Telenor Mobils nett.

Utbyggingsbeslutningen blir altså tatt uavhengig av den diskusjonen som nå pågår mellom Telenor Mobil, NetCom og Samferdselsdepartementet.

Dersom man absolutt skal strekke seg til en spekulasjon på bakgrunn av slike uttalelser må slike spekulasjoner trekke i retning av at Telia ligger an til å fortsette utbyggingen av det tredje GSM-nettet i Norge. Det trekker i retning av betydelig skjerpet konkurranse på mobiltelefoni i Norge.

I lys av et slikt resonnement - og med kjennskap til den usikkerheten som har oppstått i forbindelse med at myndighetene så langt har gitt Sense tilgang til Telenor Mobils nett - blir det særdeles vanskelig å forstå at NetCom-kursen tok seg opp nye 3,4 prosent tirsdag.

Når vi nå først kommenterer rykter rundt NetCom kan vi legge til at det i noen tid har versert rykter i markedet om at NetComs tidligere direktør, Gert Munthe, skal ha gitt kommentarer i mer sosiale sammenhenger de siste månedene med et innhold som ikke er positivt for NetCom. Ryktene har vært formulert blant annet som om Munthe skulle ha sagt at resultatet for første og andre kvartal har vært "blåst opp". Det ryktet er såpass oppsiktsvekkende at vi kontaktet Munthe for å sjekke bakgrunnen for ryktet.

- Dette er både tåpelig og feilaktig, sier Gert Munthe til digi.no. Dersom jeg skulle sagt noe slikt, ville jeg i realiteten gitt negative kommentarer til de tallene jeg selv har vært ansvarlige for (Munthe gikk av godt ut i andre kvartal red. anm.).

- Det eneste som kan tilsi at noen skulle kunne hevde at resultatene er oppblåst, er at andre kvartals resultatet inneholder en engangspost som skyldes inntekter fra et oppgjør med Telenor, som strengt tatt er knyttet opp til virksomheten i første kvartal. Dette er imidlertid godt kjent i markedet, påpeker Munthe. Han legger til at første halvår under ett snarere er for konservativt rapportert, da man i første kvartal tok spesielle tapsavsetninger som snarere var for store enn for små.

Dermed skulle vel det ryktet - ikke overraskende - være parkert. Generelt har NetCom sett både store kursfluktuasjoner og en jevn og stor rykteflom, så det bør vel ikke være noen overraskelse om også slike rykter dukker opp. Nå venter vi forøvrig på nye oppkjøpsrykter, det er opptil flere uker siden sist gang dèt var et kjøpsargument for NetCom.

Til toppen