Moguls perfeksjonisme sinker HjemmeNett

Mogul Media har brukt 14 uker på den nye versjonen av HjemmeNett, en jobb stipulert til fem uker. Etter det digi.no forstår ligger det en klausul om dagbøter i kontrakten i tilfelle leveringsoverskridelse, men de to toppsjefene i selskapene aviser at det er noe ondt blod selskapene i mellom.

Mogul Media har siden etableringen av HjemmeNett på tampen av 1996 hatt et kundeforhold med selskapet; begge har blant annet Orkla Media på eiersiden, og Knut Helgesen som styreformann.

Mogul Media har i den siste oppgaven fra HjemmeNett, brukt lang tid på å perfeksjonere versjon 2.0 av tjenesten. I utgangspunktet hadde multimediebyrået estimert fem ukers leveringstid etter oppstart i mai, men har brukt 14 uker på løsningen.

I kontrakten skal det ha ligget en klausul om dagbøter hvis Mogul overskred de første fem ukene. Etter det digi.no forstår var dagbot-klausulen begrenset oppad til fem uker ekstra.

Mogul overskred imidlertid også disse fem ekstraukene.

- Jeg vil ikke kommentere kontraktsforholdene. Det som er klart er at vi aldri har betalt dagbøter til HjemmeNett og ikke kommer til å gjøre det. Men dette blir en del av dialogen som vi nå er i gang med, sier administrerende direktør Øyvind Vada i Mogul Media til digi.no.

- Det er vanlig at vi legger inn klausuler som regulerer leveringstidspunkter i forhold til kundene, sier han videre.

- Det foreligger klausuler også i denne avtalen. Men vi er i god dialog med HjemmeNett når det gjelder disse elementene, sier han.

- Hovedårsaken til at prosjektet har tatt lengre tid enn opprinnelig planlagt, er at det er blitt skalert og utvidet underveis i utviklingsfasen. Vi har prøvd å gjøre oss selv overflødige i forhold til kunden når det gjelder tekniske løsninger. Da er det naturlig at vi bruker lengre tid. Dette skaper ekstra utfordringer for både leverandør og kunde innenfor en fastpriskontrakt slik vi har med HjemmeNett, mener han

Vada har et ønske om å endre fremtidige kontrakter med HjemmeNett fra fastpris til timepris. Han hevder at dette er en filosofi de har hatt stor suksess med så langt. På samme tid i fjor hadde de 70 prosent av kundene på fastpris. Nå er den andelen redusert til 30 prosent.

Mogul Media har tidligere også gått utover tidsskjemaet for levering. I fjor høst skulle de levere en ny versjon av Kampanje Online, men ble forsinket fordi jobben viste seg å være mye større enn opprinnelig beregnet.

Den gang sa prosjektleder Knut Allum at prosjektarbeidet krevde en totalrennovering som gikk langt utover kravspesifikasjonen, og at de ikke vil levere en løsning som var av dårlig kvalitet (se relatert sak i høyre marg).

- Blir det noe business når dere stadig skal perfeksjonere tjenester og jobbe på overtid?

- Vi mener at det er de gode og innovative løsningene som vinner fram. Det ligger nok en konflikt mellom det å perfeksjonere og det å levere innenfor gitte tidsrammer. Men vi mener at det i det øvre segmentet som vi opererer i, er i kundens interesse at vi leverer så gode løsninger som mulig, sier Vada.

Runar Lie, som overtok som daglig leder i HjemmeNett etter Toralf Ekelund, vil ikke kommentere kontraktsforholdet til Mogul i særlig grad.

- Jeg kan ikke kommentere de enkelte elementene i kontraktsforholdet vårt. Men det er et faktum at den nye tjenesten blir veldig kompleks. Det betyr at vi har støtt på ting underveis som må løses. Vi har hatt en god dialog hele veien, selv om det har blitt noen forskyvninger i forhold til opprinnelige tidsplanen, sier Lie.

HjemmeNett har bevisst ikke gått ut med noen lanseringsdato i forhold til 2.0-versjonen.

- Vi har foretatt løpende vurderinger sammen med Mogul. Det er ikke en tilspisset situasjon mellom oss i det hele tatt, understreker den nye HjemmeNett-sjefen.

Begge sjefene hevder at relasjonene er veldig gode.

- Vi er fornøyd med løsningen som er levert, sier Vada.

- Det blir en ganske teknisk potent løsning som skal sørge for mye mer brukervennlighet. Guide-funksjonalitet har vi snakket mye om hos oss i det siste. Det vil jo alltid være en kontinuerlig produktutvkling på slike prosjekter, sier Lie.

Til toppen